lskdf
sdfsodfs dfshdfs dfsjdfs dfhsdf
sdfhsdf sdfsdf sdfjsdf sdjfs
dfsjdfs dfjsdf sdjfsd fsdjf
Tìm kiếm "Bài hát"
Nâng cao  
Tìm thấy 226 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
In Sinu Jesu (Tựa vào lòng Chúa Giêsu)
Trình bày: Ca Đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 633 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hương tình yêu mến
Trình bày: Ca Đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Đức Mẹ | Lượt nghe: 309 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Cùng Mẹ, con kính dâng
Trình bày: Ca Đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Đức Mẹ | Lượt nghe: 210 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Kính coong! Mừng Chúa giáng trần
Trình bày: Ca Đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Noel - Vọng - Giáng sinh | Lượt nghe: 803 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Kết quả album "Ca Đoàn Sao Mai"

 Xem tất cả

Chúa thực là Vua
Trình bày: Ca Đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 221 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Kinh ngợi khen
Trình bày: Ca Đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Đức Mẹ | Lượt nghe: 556 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Kinh Lạy Mẫu Nghi cao cả
Trình bày: Ca Đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Đức Mẹ | Lượt nghe: 239 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Kính chào Đức Nữ Vương
Trình bày: Ca Đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Đức Mẹ | Lượt nghe: 164 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Bàn Thánh và hồi tưởng
Trình bày: Ca Đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 458 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Mầu nhiệm vượt qua
Trình bày: Ca Đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 317 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hy lễ Phục Sinh
Trình bày: Ca Đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Nhạc Phục Sinh | Lượt nghe: 2093 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hoan ca Phục Sinh
Trình bày: Ca Đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Nhạc Phục Sinh | Lượt nghe: 2585 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chúa đã sống lại
Trình bày: Ca Đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Nhạc Phục Sinh | Lượt nghe: 2552 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Năm hết Tết đến
Trình bày: Ca Đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh Ca Xuân | Lượt nghe: 224 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chúc xuân
Trình bày: Ca Đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh Ca Xuân | Lượt nghe: 293 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Miễn là Đức Kitô được truyền rao
Trình bày: Ca Đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 156 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tôi biết
Trình bày: Ca Đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 209 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Kinh hoà bình
Trình bày: Ca Đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 195 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Thêm sức
Trình bày: Ca Đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 73 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Trình bày: Ca Đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Các Thánh | Lượt nghe: 208 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB

1 2 3 4 5 ...

 

Playlis của bạn

   
Liên hệ gửi bài hát : Nghenhacthanhca@gmail.com