lskdf
sdfsodfs dfshdfs dfsjdfs dfhsdf
sdfhsdf sdfsdf sdfjsdf sdjfs
dfsjdfs dfjsdf sdjfsd fsdjf
Tìm kiếm "Bài hát"
Nâng cao  
Tìm thấy 84 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Thánh lễ tình yêu
Trình bày: Ca Đoàn Thiên Thanh
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh Thể - Thánh Tâm | Lượt nghe: 555 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Mừng Chúa lên trời
Trình bày: Ca Đoàn Thiên Thanh
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Nhạc Phục Sinh | Lượt nghe: 2120 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Mẹ hồn xác lên trời
Trình bày: Ca Đoàn Thiên Thanh
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Đức Mẹ | Lượt nghe: 162 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Bên Mẹ La Vang
Trình bày: Ca Đoàn Thiên Thanh
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Đức Mẹ | Lượt nghe: 103 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Ơn Ta đủ cho con
Trình bày: Ca Đoàn Thiên Thanh
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 145 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp
Trình bày: Ca Đoàn Thiên Thanh
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Đức Mẹ | Lượt nghe: 391 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Con nhìn lên Mẹ
Trình bày: Ca Đoàn Thiên Thanh
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Đức Mẹ | Lượt nghe: 99 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Ngọi khen Thiên Chúa
Trình bày: Ca Đoàn Thiên Thanh
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Đức Mẹ | Lượt nghe: 141 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tin Cậy Mến Chúa
Trình bày: Ca Đoàn Thiên Thanh
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Ca nguyện - Hiệp lễ | Lượt nghe: 194 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Còn hơi thở còn cảm ơn
Trình bày: Ca Đoàn Thiên Thanh
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Lễ Tang - Cầu hồn | Lượt nghe: 311 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Còn mẹ còn cha
Trình bày: Ca Đoàn Thiên Thanh
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Cha mẹ - Gia đình | Lượt nghe: 103 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Mừng Chúa lên trời
Trình bày: Ca Đoàn Thiên Thanh
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Nhạc Phục Sinh | Lượt nghe: 266 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tình Chúa trong tim mẹ cha
Trình bày: Ca Đoàn Thiên Thanh
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Cha mẹ - Gia đình | Lượt nghe: 141 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Bài ca Đạo Binh Đức Mẹ
Trình bày: Ca Đoàn Thiên Thanh
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Vào đời - Sinh hoạt | Lượt nghe: 163 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lời nguyện Mân Côi
Trình bày: Ca Đoàn Thiên Thanh
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Bộ lễ - Kinh nguyện | Lượt nghe: 191 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Kinh sáng danh
Trình bày: Ca Đoàn Thiên Thanh
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Bộ lễ - Kinh nguyện | Lượt nghe: 234 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Kinh kính mừng
Trình bày: Ca Đoàn Thiên Thanh
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Bộ lễ - Kinh nguyện | Lượt nghe: 156 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Kinh lạy Cha
Trình bày: Ca Đoàn Thiên Thanh
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Bộ lễ - Kinh nguyện | Lượt nghe: 1522 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Đàn hát lên (Đàn ca lên)
Trình bày: Ca Đoàn Thiên Thanh
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Các Thánh | Lượt nghe: 251 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Đấng canh giữ Israel
Trình bày: Ca Đoàn Thiên Thanh
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 276 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB

1 2 3 4 5

 

Playlis của bạn

   
Liên hệ gửi bài hát : Nghenhacthanhca@gmail.com