lskdf
sdfsodfs dfshdfs dfsjdfs dfhsdf
sdfhsdf sdfsdf sdfjsdf sdjfs
dfsjdfs dfjsdf sdjfsd fsdjf
Tìm kiếm "Bài hát"
Nâng cao  
Tìm thấy 33 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Kinh nguyện Thánh Vinh Sơn
Trình bày: Kim Thư
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Các Thánh | Lượt nghe: 346 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Ngợi mừng Thánh Vinh Sơn Phaolô
Trình bày: Kim Thư
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Các Thánh | Lượt nghe: 623 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Ngợi ca các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Trình bày: Kim Thư
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Các Thánh | Lượt nghe: 333 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Trình bày: Kim Thư
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Các Thánh | Lượt nghe: 241 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Bài ca Lòng Chúa Xót Thương
Trình bày: Kim Thư
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Lòng Thương Xót Chúa | Lượt nghe: 77 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lòng Thương Xót Chúa
Trình bày: Kim Thư
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Lòng Thương Xót Chúa | Lượt nghe: 80 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Con chiên lạc
Trình bày: Kim Thư
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tin mừng | Lượt nghe: 102 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lúa chín dầy đồng
Trình bày: Kim Thư
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Truyền Giáo | Lượt nghe: 728 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hồng ân Chúa ban
Trình bày: Kim Thư
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Ca nguyện - Hiệp lễ | Lượt nghe: 198 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hãy ngợi khen Chúa
Trình bày: Kim Thư
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Ca nguyện - Hiệp lễ | Lượt nghe: 269 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Bên Mẹ hoàng hôn
Trình bày: Kim Thư
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Đức Mẹ | Lượt nghe: 90 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tâm tình dâng Mẹ
Trình bày: Kim Thư
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Đức Mẹ | Lượt nghe: 141 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Xin hỏi thăm
Trình bày: Kim Thư
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Truyền Giáo | Lượt nghe: 69 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lòng Chúa Xót Thương
Trình bày: Kim Thư
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Lòng Thương Xót Chúa | Lượt nghe: 86 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Đoản khúc tình Ngài
Trình bày: Kim Thư
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 59 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Về với tình yêu
Trình bày: Kim Thư
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 305 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hãy nguyện cầu cho tôi
Trình bày: Kim Thư
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 101 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Cầu cho gia đình
Trình bày: Kim Thư
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Cha mẹ - Gia đình | Lượt nghe: 1343 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Dâng viên đá đầu tiên 3 - Đá tảng Phêrô
Trình bày: Kim Thư
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 104 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hướng về Miền Trung
Trình bày: Kim Thư
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 66 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB

1 2

 

Playlis của bạn

   
Liên hệ gửi bài hát : Nghenhacthanhca@gmail.com