lskdf
sdfsodfs dfshdfs dfsjdfs dfhsdf
sdfhsdf sdfsdf sdfjsdf sdjfs
dfsjdfs dfjsdf sdjfsd fsdjf
Tìm kiếm "Bài hát"
Nâng cao  
Tìm thấy 218 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Cuộc đời đong đưa
Trình bày: Ca đoàn Lạc Việt
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Lễ Tang - Cầu hồn | Lượt nghe: 317 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Rước lên cung thánh
Trình bày: Bích Hiền - Diệu Hiền - Thanh Tâm
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Lễ Tang - Cầu hồn | Lượt nghe: 362 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Còn hơi thở còn cảm ơn
Trình bày: Ca Đoàn Thiên Thanh
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Lễ Tang - Cầu hồn | Lượt nghe: 237 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lời kinh tiễn mẹ
Trình bày: Diệu Hiền
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Lễ Tang - Cầu hồn | Lượt nghe: 416 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Sự sống thay đổi mà không mất đi
Trình bày: Bích Vân - Việt Thắng
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Lễ Tang - Cầu hồn | Lượt nghe: 555 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hy lễ cuối cùng
Trình bày: Bích Vân - Việt Thắng
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Lễ Tang - Cầu hồn | Lượt nghe: 350 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Của lễ cậy trông
Trình bày: Bích Vân - Việt Thắng
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Lễ Tang - Cầu hồn | Lượt nghe: 326 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Cầu Mẹ chữa bầu
Trình bày: Châu Thùy Dương - Quốc Duy
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Lễ Tang - Cầu hồn | Lượt nghe: 158 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Thân cò lặn lội bờ ao
Trình bày: Thanh Hòa
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Lễ Tang - Cầu hồn | Lượt nghe: 231 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Thu về nhớ mẹ
Trình bày: Châu Thùy Dương
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Lễ Tang - Cầu hồn | Lượt nghe: 200 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Đền ơn đáp nghĩa
Trình bày: Châu Thùy Dương
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Lễ Tang - Cầu hồn | Lượt nghe: 421 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Báo đền
Trình bày: Châu Thùy Dương
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Lễ Tang - Cầu hồn | Lượt nghe: 191 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lễ dâng từ ngục thẳm
Trình bày: Thanh Duyên
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Lễ Tang - Cầu hồn | Lượt nghe: 230 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Của lễ cầu an
Trình bày: Thanh Hòa
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Lễ Tang - Cầu hồn | Lượt nghe: 199 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Dâng cầu
Trình bày: Châu Thùy Dương
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Lễ Tang - Cầu hồn | Lượt nghe: 191 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lễ cầu an
Trình bày: Thanh Hòa
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Lễ Tang - Cầu hồn | Lượt nghe: 146 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tiếng hồn ai
Trình bày: Châu Thùy Dương
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Lễ Tang - Cầu hồn | Lượt nghe: 205 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Kiếp phù du
Trình bày: Thanh Duyên
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Lễ Tang - Cầu hồn | Lượt nghe: 361 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Khi nghe tiếng Chúa
Trình bày: Châu Thùy Dương - Quốc Duy
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Lễ Tang - Cầu hồn | Lượt nghe: 306 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Bao giờ
Trình bày: Ngọc Quang Đông
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Lễ Tang - Cầu hồn | Lượt nghe: 253 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB

1 2 3 4 5 ...

 

Playlis của bạn

   
Liên hệ gửi bài hát : Nghenhacthanhca@gmail.com