lskdf
sdfsodfs dfshdfs dfsjdfs dfhsdf
sdfhsdf sdfsdf sdfjsdf sdjfs
dfsjdfs dfjsdf sdjfsd fsdjf
Tìm kiếm "Bài hát"
Nâng cao  
Tìm thấy 218 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Xin chào mọi người ở lại
Trình bày: Diệu Hiền - Khắc Dũng
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Lễ Tang - Cầu hồn | Lượt nghe: 362 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Trần gian là cõi tạm
Trình bày: Quỳnh Lan - Ns. Tâm An
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Lễ Tang - Cầu hồn | Lượt nghe: 313 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chúa là nơi con nương tựa
Trình bày: Hoàng Oanh
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Lễ Tang - Cầu hồn | Lượt nghe: 201 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Xin để lại anh em
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Lễ Tang - Cầu hồn | Lượt nghe: 399 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Ngày về 2
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Lễ Tang - Cầu hồn | Lượt nghe: 393 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Từ chốn tối tăm
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Lễ Tang - Cầu hồn | Lượt nghe: 221 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Vì danh Chúa
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Lễ Tang - Cầu hồn | Lượt nghe: 197 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Từ chốn luyện hình
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Lễ Tang - Cầu hồn | Lượt nghe: 198 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Xin Mẹ thương (Mẹ có thấu)
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Lễ Tang - Cầu hồn | Lượt nghe: 374 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tiếng nghẹn ngào
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Lễ Tang - Cầu hồn | Lượt nghe: 199 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Từ nơi ngục hình
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Lễ Tang - Cầu hồn | Lượt nghe: 178 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Ngày về 1
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Lễ Tang - Cầu hồn | Lượt nghe: 185 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Cha yêu
Trình bày: Trần Ngọc
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Lễ Tang - Cầu hồn | Lượt nghe: 319 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lời nguyện cầu cho các linh hồn mồ côi
Trình bày: Thừa Sai
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Lễ Tang - Cầu hồn | Lượt nghe: 200 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lạy Chúa, Chúa đã thấy
Trình bày: Kim Ngân
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Lễ Tang - Cầu hồn | Lượt nghe: 159 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lạy Chúa, Chúa đã thấy
Trình bày: Lm. Châu Linh
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Lễ Tang - Cầu hồn | Lượt nghe: 299 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hãy tiếp nhận con
Trình bày: Lm. Châu Linh
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Lễ Tang - Cầu hồn | Lượt nghe: 212 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tâm tình ca 2
Trình bày: Ca đoàn Trinh Vương
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Lễ Tang - Cầu hồn | Lượt nghe: 150 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Cầu cho các linh hồn
Trình bày: Việt Thắng
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Lễ Tang - Cầu hồn | Lượt nghe: 979 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chỉ xin được yêu Ngài
Trình bày: Mạnh Tuấn
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Lễ Tang - Cầu hồn | Lượt nghe: 133 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB

... 3 4 5 6 7 ...

 

Playlis của bạn

   
Liên hệ gửi bài hát : Nghenhacthanhca@gmail.com