Ủng hộ duy trì Website
Ngân hàng: Vietcombank
Tk: 0761002352469
Tên: Do Quoc Tiep
lskdf
sdfsodfs dfshdfs dfsjdfs dfhsdf
sdfhsdf sdfsdf sdfjsdf sdjfs
dfsjdfs dfjsdf sdjfsd fsdjf
Tìm kiếm "Bài hát"
Nâng cao  
Tìm thấy 22 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Mẹ Fatima Nữ Vương
Trình bày: Lam Phương - Ca đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Đức Mẹ | Lượt nghe: 287 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Kính dâng Ngài
Trình bày: Lam Phương - Ca đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 4140 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tình khúc dâng hoa
Trình bày: Lam Phương - Ca đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Đức Mẹ | Lượt nghe: 504 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lễ dâng tình hồng
Trình bày: Lam Phương - Ca đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 2307 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Kinh ngợi khen (Linh hồn tôi)
Trình bày: Lam Phương - Ca đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Đức Mẹ | Lượt nghe: 217 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Đại dương thương xót
Trình bày: Lam Phương - Ca đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Lòng Thương Xót Chúa | Lượt nghe: 577 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chúa và con
Trình bày: Lam Phương - Ca đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Lòng Thương Xót Chúa | Lượt nghe: 222 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Niềm vui Chúa đến
Trình bày: Lam Phương - Ca đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Noel - Vọng - Giáng sinh | Lượt nghe: 858 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Thần khí Chúa
Trình bày: Lam Phương - Ca đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Chúa Ba Ngôi | Lượt nghe: 556 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Cảm tạ hồng ân
Trình bày: Lam Phương - Ca đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 637 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Maria Trinh Nữ Vương
Trình bày: Lam Phương - Ca đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Đức Mẹ | Lượt nghe: 630 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Maria, Mẹ ngàn hoa
Trình bày: Lam Phương - Ca đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Đức Mẹ | Lượt nghe: 430 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tình yêu Giêsu
Trình bày: Lam Phương - Ca đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Ca nguyện - Hiệp lễ | Lượt nghe: 584 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chúa là cùng đích
Trình bày: Lam Phương - Ca đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Ca nguyện - Hiệp lễ | Lượt nghe: 129 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Ngợi khen tình Chúa
Trình bày: Lam Phương - Ca đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 373 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Điều Răn trọng nhất
Trình bày: Lam Phương - Ca đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Ca nguyện - Hiệp lễ | Lượt nghe: 189 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Xin vâng
Trình bày: Lam Phương - Ca đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 154 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Kiếp bụi tro
Trình bày: Lam Phương - Ca đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Lễ Tang - Cầu hồn | Lượt nghe: 651 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Dâng Mẹ trầm hương
Trình bày: Lam Phương - Ca đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Đức Mẹ | Lượt nghe: 120 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chúng con là đoàn chiên
Trình bày: Lam Phương - Ca đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Ca nguyện - Hiệp lễ | Lượt nghe: 106 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB

1 2

 

Playlis của bạn

   
Liên hệ gửi bài hát : Nghenhacthanhca@gmail.com