lskdf
sdfsodfs dfshdfs dfsjdfs dfhsdf
sdfhsdf sdfsdf sdfjsdf sdjfs
dfsjdfs dfjsdf sdjfsd fsdjf
Tìm kiếm "Bài hát"
Nâng cao  
Tìm thấy 283 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Chút lòng son
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 793 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Bài Thương Khó
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 168 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Vì thương con
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 148 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Sám hối 5
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 213 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Luật Yêu Thương
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Tuần Thánh | Lượt nghe: 205 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lễ hy sinh
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 146 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Thập Giá ngất cao
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 145 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Giờ tử nạn
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Tuần Thánh | Lượt nghe: 377 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Máu chiên bò
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 371 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hãy thương yêu nhau
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Tin mừng | Lượt nghe: 102 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Giới thiệu - Chặng Thứ 12
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Lời ngỏ - Lời giới thiệu | Lượt nghe: 84 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Kinh đầu lễ
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 235 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Xin để lại anh em
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Lễ Tang - Cầu hồn | Lượt nghe: 942 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Ngày về 2
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Lễ Tang - Cầu hồn | Lượt nghe: 499 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Từ chốn tối tăm
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Lễ Tang - Cầu hồn | Lượt nghe: 251 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Vì danh Chúa
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Lễ Tang - Cầu hồn | Lượt nghe: 248 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Từ chốn luyện hình
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Lễ Tang - Cầu hồn | Lượt nghe: 236 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lời chân thành
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 322 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Xin Mẹ thương (Mẹ có thấu)
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Lễ Tang - Cầu hồn | Lượt nghe: 525 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tiếng nghẹn ngào
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Lễ Tang - Cầu hồn | Lượt nghe: 349 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB

1 2 3 4 5 ...

 

Playlis của bạn

   
Liên hệ gửi bài hát : Nghenhacthanhca@gmail.com