lskdf
sdfsodfs dfshdfs dfsjdfs dfhsdf
sdfhsdf sdfsdf sdfjsdf sdjfs
dfsjdfs dfjsdf sdjfsd fsdjf
Tìm kiếm "Bài hát"
Nâng cao  
Tìm thấy 283 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Xin dâng
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 529 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Bài ca Linh mục
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 245 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tôi xin chọn Người
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 199 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chúa cất tiếng gọi con
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 110 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tình khúc
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 93 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Niềm phó thác
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 92 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Bao la tình Chúa
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 124 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Dấu ấn tình yêu
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 81 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Dấu ấn tình yêu
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 77 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Này con xin đến
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 230 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tình yêu Thiên Chúa
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 121 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lời giới thiệu - Xin Là Muối Men
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Lời ngỏ - Lời giới thiệu | Lượt nghe: 61 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lòng Chúa xót thương
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Lòng Thương Xót Chúa | Lượt nghe: 77 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lời nói đầu - Trầm Hương Vol. 06
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 67 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lời giới thiệu phần 2 - Trầm Hương Vol. 05
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Lời ngỏ - Lời giới thiệu | Lượt nghe: 110 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lời giới thiệu - Trầm Hương Vol. 05
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Lời ngỏ - Lời giới thiệu | Lượt nghe: 33 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Ca mừng Thánh Giuse
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Các Thánh | Lượt nghe: 827 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Nguyện cầu Thánh Gia
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Các Thánh | Lượt nghe: 456 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Thánh Giuse
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Các Thánh | Lượt nghe: 398 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Thánh Giuse 3
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Các Thánh | Lượt nghe: 476 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB

... 3 4 5 6 7 ...

 

Playlis của bạn

   
Liên hệ gửi bài hát : Nghenhacthanhca@gmail.com