lskdf
sdfsodfs dfshdfs dfsjdfs dfhsdf
sdfhsdf sdfsdf sdfjsdf sdjfs
dfsjdfs dfjsdf sdjfsd fsdjf
Tìm kiếm "Bài hát"
Nâng cao  
Tìm thấy 93 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Gương Thánh Giuse
Trình bày: Lm. Quang Lâm
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Các Thánh | Lượt nghe: 155 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Phaolô tông đồ
Trình bày: Lm. Quang Lâm
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Các Thánh | Lượt nghe: 119 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Anh em hãy cho họ ăn
Trình bày: Lm. Quang Lâm
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Tin mừng | Lượt nghe: 233 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Nguyện ước đời con
Trình bày: Lm. Quang Lâm
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 1482 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Kết quả album "Lm. Quang Lâm"

 Xem tất cả

Yêu Thầy Giêsu (Version 1)
Trình bày: Lm. Quang Lâm
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 590 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Trở về bên Chúa
Trình bày: Lm. Quang Lâm
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 604 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chúa đã gọi con
Trình bày: Lm. Quang Lâm
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 858 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Vững bước theo Chúa
Trình bày: Lm. Quang Lâm
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 1071 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Con mãi thuộc về Chúa
Trình bày: Lm. Quang Lâm
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 990 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Để gặp Chúa trong đời
Trình bày: Lm. Quang Lâm
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 545 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Trọn đời dâng hiến
Trình bày: Lm. Quang Lâm
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 287 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Nên như gương Giêsu
Trình bày: Lm. Quang Lâm
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 190 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Yêu Thầy Giêsu (Version 2)
Trình bày: Lm. Quang Lâm
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 150 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Trung thành theo Chúa
Trình bày: Lm. Quang Lâm
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 171 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Cùng đi theo Chúa
Trình bày: Lm. Quang Lâm
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 102 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tình yêu nhiệm mầu
Trình bày: Lm. Quang Lâm
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 115 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Bước đi theo Chúa
Trình bày: Lm. Quang Lâm
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 129 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Đáp lại tiếng Chúa (Version 2)
Trình bày: Lm. Quang Lâm
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 117 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Cảm tạ ơn Chúa
Trình bày: Lm. Quang Lâm
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 143 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hãy ra khơi
Trình bày: Lm. Quang Lâm
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 79 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB

1 2 3 4 5

 

Playlis của bạn

   
Liên hệ gửi bài hát : Nghenhacthanhca@gmail.com