lskdf
sdfsodfs dfshdfs dfsjdfs dfhsdf
sdfhsdf sdfsdf sdfjsdf sdjfs
dfsjdfs dfjsdf sdjfsd fsdjf
Tìm kiếm "Bài hát"
Nâng cao  
Tìm thấy 485 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Giọt lệ ăn năn
Trình bày: Khánh Hòa
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 379 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tự tình sám hối
Trình bày: Việt Tuấn
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 286 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Khúc biệt ly
Trình bày: Uyên Di (Bè: Ns. Thế Thông)
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 352 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Thập Giá đời Mẹ
Trình bày: Việt Tuấn (Phụ họa: Ca đoàn Sao Mai)
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 264 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Mầu nhiệm vượt qua
Trình bày: Ca Đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 216 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Đường Thập Giá (Via Dolorosa)
Trình bày: Ns. Thế Thông
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 574 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Con nay trở về
Trình bày: Ban Hợp xướng Suối Việt
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 279 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tình yêu Thập Giá
Trình bày: Xuân Trường
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 280 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Xin chữa lành con
Trình bày: Bích Hiền
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 142 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Xin tha cho họ
Trình bày: Duyên Quỳnh
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 132 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Sao Cha bỏ con
Trình bày: Xuân Trường
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 217 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Cho con khát khao
Trình bày: Mai Thiên Vân (Mai Hậu)
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 832 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hạt bụi
Trình bày: Hương Lan -Đức Thiện
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 220 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Có một buổi chiều như thế
Trình bày: Đông Nghi (Hát bè: Ngọc Nga)
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 102 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Cha ơi con đã về
Trình bày: Sr. Kim Lan
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 171 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Ngài đã chết vì yêu
Trình bày: Ns. Thế Thông
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 159 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Khi con xa Chúa
Trình bày: Uyên Di
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 151 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Người lỗi lầm trở về
Trình bày: Diệu Hiền
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 139 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Có những bước chân
Trình bày: Thanh Sử
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 147 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Thập Giá chiều buồn
Trình bày: Ns. Đức Duy
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 193 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB

1 2 3 4 5 ...

 

Playlis của bạn

   
Liên hệ gửi bài hát : Nghenhacthanhca@gmail.com