lskdf
sdfsodfs dfshdfs dfsjdfs dfhsdf
sdfhsdf sdfsdf sdfjsdf sdjfs
dfsjdfs dfjsdf sdjfsd fsdjf
Tìm kiếm "Bài hát"
Nâng cao  
Tìm thấy 17 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Bài ca rửa chân
Trình bày: Ns. Thế Thông - Ca Đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tuần Thánh | Lượt nghe: 1366 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tạ ơn Chúa
Trình bày: Ns. Thế Thông - Ca Đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh Ca Xuân | Lượt nghe: 505 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lễ dâng Giáng Sinh
Trình bày: Ns. Thế Thông - Ca Đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Noel - Vọng - Giáng sinh | Lượt nghe: 3773 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Bêlem năm xưa
Trình bày: Ns. Thế Thông - Ca Đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Noel - Vọng - Giáng sinh | Lượt nghe: 641 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Suối nguồn xót thương
Trình bày: Ns. Thế Thông - Ca Đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Lòng Thương Xót Chúa | Lượt nghe: 119 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tình Chúa là thế đó
Trình bày: Ns. Thế Thông - Ca Đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Ca nguyện - Hiệp lễ | Lượt nghe: 131 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Dâng lời nguyện cầu
Trình bày: Ns. Thế Thông - Ca Đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Ca nguyện - Hiệp lễ | Lượt nghe: 147 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Nguyện xin Chúa đến
Trình bày: Ns. Thế Thông - Ca Đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Noel - Vọng - Giáng sinh | Lượt nghe: 451 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Mục tử ca
Trình bày: Ns. Thế Thông - Ca Đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 105 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Ngài phải lớn lên
Trình bày: Ns. Thế Thông - Ca Đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Noel - Vọng - Giáng sinh | Lượt nghe: 75 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Dân Chúa tạ ơn
Trình bày: Ns. Thế Thông - Ca Đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Ca nguyện - Hiệp lễ | Lượt nghe: 346 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Ngài phải lớn lên
Trình bày: Ns. Thế Thông - Ca Đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Ca nguyện - Hiệp lễ | Lượt nghe: 468 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Người con hoang
Trình bày: Ns. Thế Thông - Ca Đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 353 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Mục tử ca
Trình bày: Ns. Thế Thông - Ca Đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 288 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Người con hoang
Trình bày: Ns. Thế Thông - Ca Đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 840 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Người con hoang
Trình bày: Ns. Thế Thông - Ca Đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 399 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Mục tử ca
Trình bày: Ns. Thế Thông - Ca Đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 595 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
 

Playlis của bạn

   
Liên hệ gửi bài hát : Nghenhacthanhca@gmail.com