lskdf
sdfsodfs dfshdfs dfsjdfs dfhsdf
sdfhsdf sdfsdf sdfjsdf sdjfs
dfsjdfs dfjsdf sdjfsd fsdjf
Tìm kiếm "Bài hát"
Nâng cao  
Tìm thấy 138 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Này tôi xin đến (Đáp ca Lễ Truyền Tin)
Trình bày: Lê Anh
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 636 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Cửa ơi
Trình bày: Ca Đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 379 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tôi không còn cô đơn
Trình bày: Hoàng Oanh
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 206 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Nguyện cho lời con
Trình bày: Ân Phúc
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 439 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Đừng đoán phạt con
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 320 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chúa là đấng từ bi
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 261 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Ca tình tri âm
Trình bày: Lm. Châu Linh - Châu Minh
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 722 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Thánh Vịnh 83
Trình bày: Ca đoàn Kitô Vua
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 724 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Thánh vịnh 66 (Đáp ca Chúa Nhật 20 TNA)
Trình bày: Ns. Trần Quang Dũng
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 149 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chúa Nhật 4 Mùa Vọng A (Thánh vịnh 23)
Trình bày: Ns. Trần Quang Dũng
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 210 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chúa Nhật 3 Mùa Vọng A (Thánh vịnh 145)
Trình bày: i Ns. Trần Quang Dũng
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 96 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chúa Nhật 2 Mùa Vọng A (Thánh vịnh 71)
Trình bày: Ns. Trần Quang Dũng
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 365 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chúa Nhật 1 Mùa Vọng A (Thánh vịnh 121)
Trình bày: Trần Quang Dũng
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 431 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Con xin phó thác
Trình bày: Kim Cúc
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 195 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tâm tình ca 5
Trình bày: Lm. Xuân Đường
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 88 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tình thương của chúa
Trình bày: Lm. Xuân Đường
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 687 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chúa nguồn ánh sáng
Trình bày: Thảo Trang
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 310 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tâm tình ca 5
Trình bày: Hiền Thục
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 126 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tựa nương bên Chúa
Trình bày: Hạnh Nguyên
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 190 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hướng lên Mẹ
Trình bày: Ca đoàn Vượt Qua
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 214 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB

... 2 3 4 5 6 ...

 

Playlis của bạn

   
Liên hệ gửi bài hát : Nghenhacthanhca@gmail.com