lskdf
sdfsodfs dfshdfs dfsjdfs dfhsdf
sdfhsdf sdfsdf sdfjsdf sdjfs
dfsjdfs dfjsdf sdjfsd fsdjf
Tìm kiếm "Bài hát"
Nâng cao  
Tìm thấy 119 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Ai cao trọng
Trình bày: Trần Ngọc
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Các Thánh | Lượt nghe: 159 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Xin như người tù
Trình bày: Trần Ngọc
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 156 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Vươn cao linh hồn
Trình bày: Trần Ngọc
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 1977 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Xin tri ân
Trình bày: Trần Ngọc
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 455 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chén cứu độ
Trình bày: Trần Ngọc
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Ca nguyện - Hiệp lễ | Lượt nghe: 365 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Luật yêu thương
Trình bày: Trần Ngọc
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Ca nguyện - Hiệp lễ | Lượt nghe: 1151 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Công trình tay Chúa
Trình bày: Trần Ngọc
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 283 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tình yêu Chúa gọi con
Trình bày: Trần Ngọc
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 1365 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Cơn khát tình Ngài
Trình bày: Trần Ngọc
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 105 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Vang tiếng ca
Trình bày: Trần Ngọc
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Các Thánh | Lượt nghe: 76 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chúa dẫn con đi
Trình bày: Trần Ngọc
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 1078 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Bà đầy ơn phước
Trình bày: Trần Ngọc
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Đức Mẹ | Lượt nghe: 172 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Bài ca lửa cháy
Trình bày: Trần Ngọc
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Sống Đạo | Lượt nghe: 393 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Dụ ngôn người phú hộ
Trình bày: Trần Ngọc
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 340 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chúa cất tiếng gọi con
Trình bày: Trần Ngọc
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 293 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Ngàn hoa đẹp tươi
Trình bày: Trần Ngọc
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Đức Mẹ | Lượt nghe: 1052 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tiếng lòng cậy trông
Trình bày: Trần Ngọc
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 102 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Giống nên trẻ thơ
Trình bày: Trần Ngọc
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 148 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Kìa bà nào
Trình bày: Trần Ngọc
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Đức Mẹ | Lượt nghe: 291 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Nguồn cậy trông
Trình bày: Trần Ngọc
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Đức Mẹ | Lượt nghe: 385 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB

... 2 3 4 5 6

 

Playlis của bạn

   
Liên hệ gửi bài hát : Nghenhacthanhca@gmail.com