lskdf
sdfsodfs dfshdfs dfsjdfs dfhsdf
sdfhsdf sdfsdf sdfjsdf sdjfs
dfsjdfs dfjsdf sdjfsd fsdjf
Tìm kiếm "Bài hát"
Nâng cao  
Tìm thấy 111 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Ra đi phục vụ
Trình bày: Tuyết Mai Ly - Phi Nguyễn
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Truyền Giáo | Lượt nghe: 209 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tâm nguyện Truyền giáo
Trình bày: Kim Cúc
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Truyền Giáo | Lượt nghe: 179 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hãy ra đi
Trình bày: Anh Phương
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Truyền Giáo | Lượt nghe: 94 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Ra đi loan báo Tin mừng
Trình bày: Tuyết Mai Ly
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Truyền Giáo | Lượt nghe: 295 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tâm ca Tông đồ
Trình bày: Gia Ân
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Truyền Giáo | Lượt nghe: 87 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hãy sai đi
Trình bày: Anh Phương
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Truyền Giáo | Lượt nghe: 84 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hãy loan Tin Mừng
Trình bày: Ngọc Khoa
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Truyền Giáo | Lượt nghe: 88 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Công đoàn chứng nhân
Trình bày: Tứ ca Đaminh
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Truyền Giáo | Lượt nghe: 87 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Bài ca người thừa sai (Âm hưởng nhạc dân tộc)
Trình bày: Ngọc Khoa
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Truyền Giáo | Lượt nghe: 153 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Được sai đi
Trình bày: Quyết Thắng
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Truyền Giáo | Lượt nghe: 109 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hãy ra khơi
Trình bày: Duy Tân
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Truyền Giáo | Lượt nghe: 114 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Đẹp thay những bước chân
Trình bày: Kim Cúc - Duy Tân
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Truyền Giáo | Lượt nghe: 253 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hãy sống và loan báo Tin Mừng
Trình bày: Trang Thảo
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Truyền Giáo | Lượt nghe: 102 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tiến bước
Trình bày: Phương Thảo ĐN - Minh Hoàng
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Truyền Giáo | Lượt nghe: 96 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Xin hãy sai con
Trình bày: Mai Hậu
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Truyền Giáo | Lượt nghe: 301 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hãy ra khơi
Trình bày: Khắc Dũng
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Truyền Giáo | Lượt nghe: 105 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Đẹp thay những bước chân
Trình bày: Mai Hậu - Phi Nguyễn
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Truyền Giáo | Lượt nghe: 1081 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Ra khơi
Trình bày: Phương Thảo (ĐN)
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Truyền Giáo | Lượt nghe: 105 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Không thể
Trình bày: Cẩm Hường
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Truyền Giáo | Lượt nghe: 49 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Gieo mầm tin yêu
Trình bày: Nhóm Lửa Hồng
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Truyền Giáo | Lượt nghe: 115 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB

... 2 3 4 5 6

 

Playlis của bạn

   
Liên hệ gửi bài hát : Nghenhacthanhca@gmail.com