lskdf
sdfsodfs dfshdfs dfsjdfs dfhsdf
sdfhsdf sdfsdf sdfjsdf sdjfs
dfsjdfs dfjsdf sdjfsd fsdjf
Tìm kiếm "Bài hát"
Nâng cao  
Tìm thấy 269 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Dâng tiến Cha
Trình bày: Vũ Phong Vũ
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 359 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Con chỉ là tạo vật
Trình bày: Vũ Phong Vũ
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Ca nguyện - Hiệp lễ | Lượt nghe: 69 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Ca khúc trầm hương
Trình bày: Vũ Phong Vũ
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Ca nguyện - Hiệp lễ | Lượt nghe: 170 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Những người đó
Trình bày: Vũ Phong Vũ
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhạc Giới Trẻ | Lượt nghe: 48 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Con đường Giêsu
Trình bày: Vũ Phong Vũ
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhạc Giới Trẻ | Lượt nghe: 91 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
25 năm hồng ân
Trình bày: Vũ Phong Vũ
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 228 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Xin hãy sai con
Trình bày: Vũ Phong Vũ
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Truyền Giáo | Lượt nghe: 491 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Xin cho đời tôi
Trình bày: Vũ Phong Vũ
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 186 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Xin cho con biết
Trình bày: Vũ Phong Vũ
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 39 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Về với Ngài
Trình bày: Vũ Phong Vũ
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 66 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Từ lúc Mẹ nói lời xin vâng
Trình bày: Vũ Phong Vũ
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Đức Mẹ | Lượt nghe: 59 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Trở về
Trình bày: Vũ Phong Vũ
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 126 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Trở về
Trình bày: Vũ Phong Vũ
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 85 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tình yêu Thiên Chúa
Trình bày: Vũ Phong Vũ
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Ca nguyện - Hiệp lễ | Lượt nghe: 100 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tình khúc tạ ơn
Trình bày: Vũ Phong Vũ
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 303 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Sẽ đến lúc
Trình bày: Vũ Phong Vũ
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 84 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Phó thác
Trình bày: Vũ Phong Vũ
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Ca nguyện - Hiệp lễ | Lượt nghe: 146 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Ơn gọi là một huyền nhiệm
Trình bày: Vũ Phong Vũ
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 220 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Nỗi lòng môn đệ
Trình bày: Vũ Phong Vũ
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Tin mừng | Lượt nghe: 70 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Nhạc khúc yêu thương
Trình bày: Vũ Phong Vũ
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Ca nguyện - Hiệp lễ | Lượt nghe: 299 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB

... 2 3 4 5 6 ...

 

Playlis của bạn

   
Liên hệ gửi bài hát : Nghenhacthanhca@gmail.com