lskdf
sdfsodfs dfshdfs dfsjdfs dfhsdf
sdfhsdf sdfsdf sdfjsdf sdjfs
dfsjdfs dfjsdf sdjfsd fsdjf
Tìm kiếm "Bài hát"
Nâng cao  
Tìm thấy 24 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Kính Thánh Vinh Sơn Phaolô
Trình bày: Việt Thắng
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Các Thánh | Lượt nghe: 382 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Mừng kính Thánh Vinh Sơn Phaolô 2
Trình bày: Việt Thắng
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Các Thánh | Lượt nghe: 1001 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Vinh quang các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Trình bày: Việt Thắng
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Các Thánh | Lượt nghe: 209 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Ca mừng các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Trình bày: Việt Thắng
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Các Thánh | Lượt nghe: 294 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Kết quả album "Việt Thắng"

 Xem tất cả

Núi Cúi có Mẹ
Trình bày: Việt Thắng
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Đức Mẹ | Lượt nghe: 73 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tấm áo tình yêu
Trình bày: Việt Thắng
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 486 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chúa giàu lòng xót thương
Trình bày: Việt Thắng
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Lòng Thương Xót Chúa | Lượt nghe: 155 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Với lòng thương xót
Trình bày: Việt Thắng
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Lòng Thương Xót Chúa | Lượt nghe: 66 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tán dương danh Ngài
Trình bày: Việt Thắng
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Ca nguyện - Hiệp lễ | Lượt nghe: 119 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hãy hát lên
Trình bày: Việt Thắng
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Ca nguyện - Hiệp lễ | Lượt nghe: 206 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Về bên Mẹ Núi Cú
Trình bày: Việt Thắng
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Đức Mẹ | Lượt nghe: 72 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Về Núi Cúi tung hô Mẹ
Trình bày: Việt Thắng
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Đức Mẹ | Lượt nghe: 98 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lời ca cảm mến
Trình bày: Việt Thắng
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 80 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Nỗi niềm
Trình bày: Việt Thắng
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 111 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lạy Nữ Vương Mẹ Nhân Lành
Trình bày: Việt Thắng
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Đức Mẹ | Lượt nghe: 203 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Cầu cho các linh hồn
Trình bày: Việt Thắng
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Lễ Tang - Cầu hồn | Lượt nghe: 1521 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Thinh lặng
Trình bày: Việt Thắng
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 234 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lời con đoan hứa
Trình bày: Việt Thắng
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 79 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Dâng viên đá đầu tiên 1
Trình bày: Việt Thắng
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 189 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Buồn ơi, Ta chào mi
Trình bày: Việt Thắng
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Chưa biết | Lượt nghe: 87 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB

1 2

 

Playlis của bạn

   
Liên hệ gửi bài hát : Nghenhacthanhca@gmail.com