• Click chia sẻ

Năm Xưa Trên Cây Sồi - Bảo Thy

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 5359
Thích: 109
Không thích: 11
Năm Xưa Trên Cây Sồi - Bảo Thy

Năm Xưa Trên Cây Sồi - Bảo Thy

1. Năm xưa trên cây sồi làng Fatima xa xôi, có Ðức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời: hãy mau ăn năn đền tội, hãy tôn sùng Mẫu Tâm, hãy năng lần hạt Mân Côi. 

ÐK: Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ơi, con vâng nghe Mẹ rồi, sớm chiều từ nay thống hối. Mẹ Maria ơi, xin Mẹ đoái thương nhận lời: cho nước Việt xinh tươi Ðức Tin sáng ngời. 

2. Ðôi môi như hoa cười, Mẹ Maria vui tươi. Có biết bao lớp người gần xa đua nhau bước tới, lòng trút khỏi ngậm ngùi, mắt khô đôi suối lệ đời, ngước trông về Mẫu Tâm, sống trong tình Mẹ yên vui.