• Click chia sẻ

Những Bài Hát Thánh Ca Dâng Hiền - Ơn Gọi Hay Nhất

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 1224
Thích: 5
Không thích: 1
Những Bài Hát Thánh Ca Dâng Hiền - Ơn Gọi Hay Nhất

Những Bài Hát Thánh Ca Dâng Hiền - Ơn Gọi Hay Nhất

1. Chúa Cất Tiếng Gọi Con – Gia Ân
2. Bài Ca Linh Mục - Lm. JB Nguyễn Sang
3. Tình Ca Mùa Dâng Hiến - Gia Ân
4. Con Là Linh Mục - Khắc Dũng
5. Ơn Gọi Của Ngôi Sao- Phan Đình Tùng
6. Niềm Phó Thác - Gia Ân
7. Giao Ước - Lm. JB Nguyễn Sang
8. Khúc Ca Ngày Tận Hiến - Gia Ân
9. Sao Ngài Gọi Con - Trần Ngọc & Diệu Hiền
10. Ước Mơ Đời Tận Hiến - Gia Ân