• Click chia sẻ

Những bài hát Thánh Ca Hay Nhất Đức Mẹ Măng Đen

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 1384
Thích: 5
Không thích: 3
Những bài hát Thánh Ca Hay Nhất Đức Mẹ Măng Đen

Những bài hát Thánh Ca Hay Nhất Đức Mẹ Măng Đen

1. Đức Mẹ Măng Đen - Đức Thiện
2. Hân hoan bên Mẹ - Thanh Phong
3. Hành Khúc Mẹ Măng Đen - Hoàng Nhung
4. Lạy Mẹ Măng Đen - Trung Thành
5. Bước theo chân Mẹ - Thanh Sử
6. Cùng Mẹ lên đền - Bích Huyền, Tâm Linh, Xuân Trường
7. Chiều Bên Mẹ Măng Đen - Lê Anh
8. Khúc ca Mẹ với con - Trần Ngọc
9. Lung linh nhan Mẹ - Diệu Hiền
10. Măng Đen Linh Địa - Xuân Trường
11. Mẫu tâm diệu vời - Hạnh Nguyên
12. Mẹ đầy ơn phúc - Bích Huyền, Tâm Linh
13. Mẹ Măng Đen Cụt Tay - Lê Anh
14. Mẹ Măng Đen Khổ Đau - Lê Anh
15. Mẹ Nhìn Xuống Con - Hoàng Nhung
16. Mẹ trên Tây Nguyên - Triệu Yên
17. Ngước Trông Lên Mẹ - Bảo Châu
18. Trong vòng tay Mẹ - Khắc Thiệu