Tìm kiếm "Bài hát"
Nâng cao  
Tìm thấy 92 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Emmanuel
Trình bày: Ân Phúc
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tin mừng | Lượt nghe: 51 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Thầy là ai
Trình bày: Ân Phúc
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tin mừng | Lượt nghe: 85 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tỉnh thức
Trình bày: Ân Phúc
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tin mừng | Lượt nghe: 40 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Giọt lệ sầu
Trình bày: Ân Phúc
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Lễ Tang - Cầu hồn | Lượt nghe: 449 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Kết quả album "Ân Phúc"

 Xem tất cả

Như Gia-kêu
Trình bày: Ân Phúc
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tin mừng | Lượt nghe: 42 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Kiên trì cầu nguyện
Trình bày: Ân Phúc
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tin mừng | Lượt nghe: 36 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Vinh quang Chúa con
Trình bày: Ân Phúc
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tin mừng | Lượt nghe: 52 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Vẫn chỉ một đồng
Trình bày: Ân Phúc
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tin mừng | Lượt nghe: 40 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Dâng lời tụng ca
Trình bày: Ân Phúc
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tin mừng | Lượt nghe: 119 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chuyện người bại liệt
Trình bày: Ân Phúc
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tin mừng | Lượt nghe: 49 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Theo Chúa
Trình bày: Ân Phúc
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tin mừng | Lượt nghe: 51 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Yêu nhiều được tha nhiều
Trình bày: Ân Phúc
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tin mừng | Lượt nghe: 40 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Người giàu và người hành khất
Trình bày: Ân Phúc
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tin mừng | Lượt nghe: 47 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Làm giàu cho Thiên Chúa
Trình bày: Ân Phúc
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tin mừng | Lượt nghe: 47 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Người Samaritanô nhân hậu
Trình bày: Ân Phúc
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tin mừng | Lượt nghe: 51 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lời khấn nguyện
Trình bày: Ân Phúc
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Chưa biết | Lượt nghe: 48 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chúa nguồn tình yêu
Trình bày: Ân Phúc
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Ca nguyện - Hiệp lễ | Lượt nghe: 96 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Ai yêu mến Thầy
Trình bày: Ân Phúc
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tin mừng | Lượt nghe: 40 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chúa lên trời
Trình bày: Ân Phúc
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Noel - Vọng - Giáng sinh | Lượt nghe: 62 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Nếu đẹp lòng Cha
Trình bày: Ân Phúc
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tuần Thánh | Lượt nghe: 99 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB

1 2 3 4 5