lskdf
sdfsodfs dfshdfs dfsjdfs dfhsdf
sdfhsdf sdfsdf sdfjsdf sdjfs
dfsjdfs dfjsdf sdjfsd fsdjf
Tìm kiếm "Bài hát"
Nâng cao  
Tìm thấy 24 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Hướng lên Mẹ
Trình bày: Ca đoàn Vượt Qua
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 122 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chính Chúa đấng nâng đỡ
Trình bày: Ca đoàn Vượt Qua
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 64 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Bánh từ trời
Trình bày: Ca đoàn Vượt Qua
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh Thể - Thánh Tâm | Lượt nghe: 150 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lễ dâng trẻ thơ
Trình bày: Ca đoàn Vượt Qua
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 129 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Dâng dâng lên
Trình bày: Ca đoàn Vượt Qua
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 87 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Thiên đàng và trẻ thơ
Trình bày: Ca đoàn Vượt Qua
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 63 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Con hằng ước mơ
Trình bày: Ca đoàn Vượt Qua
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 187 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Trước nhan Chúa
Trình bày: Ca đoàn Vượt Qua
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 147 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Đấng từ bi
Trình bày: Ca đoàn Vượt Qua
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 56 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Trời xanh tường thuật
Trình bày: Ca đoàn Vượt Qua
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 215 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hãy ngợi khen Chúa
Trình bày: Ca đoàn Vượt Qua
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 90 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Bài ca Maria
Trình bày: Ca đoàn Vượt Qua
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Đức Mẹ | Lượt nghe: 84 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tôi hớn hở
Trình bày: Ca đoàn Vượt Qua
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 68 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Bằng tất cả tình yêu
Trình bày: Ca đoàn Vượt Qua
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 83 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hãy để trẻ nhỏ
Trình bày: Ca đoàn Vượt Qua
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 79 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Của lễ đơn sơ
Trình bày: Ca đoàn Vượt Qua
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Nhạc Phục Sinh | Lượt nghe: 506 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Với cả tâm tình
Trình bày: Ca đoàn Vượt Qua
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Ca nguyện - Hiệp lễ | Lượt nghe: 93 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chính Chúa đấng nâng đỡ
Trình bày: Ca đoàn Vượt Qua
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Ca nguyện - Hiệp lễ | Lượt nghe: 56 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chính Chúa đấng nâng đỡ
Trình bày: Ca đoàn Vượt Qua
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Ca nguyện - Hiệp lễ | Lượt nghe: 49 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Ai yêu mến Thầy
Trình bày: Ca đoàn Vượt Qua
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Ca nguyện - Hiệp lễ | Lượt nghe: 97 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB

1 2

 

Playlis của bạn

   
Liên hệ gửi bài hát : Nghenhacthanhca@gmail.com