• Click chia sẻ

lskdf
sdfsodfs dfshdfs dfsjdfs dfhsdf
sdfhsdf sdfsdf sdfjsdf sdjfs
dfsjdfs dfjsdf sdjfsd fsdjf
Tìm kiếm "Bài hát"
Nâng cao  
Tìm thấy 23 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Xuống đời
Trình bày: Ca đoàn Viễn Xứ
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 101 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Xuất hành
Trình bày: Ca đoàn Viễn Xứ
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 1762 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Xuân sang
Trình bày: Ca đoàn Viễn Xứ
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 77 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Xin dâng Chúa
Trình bày: Ca đoàn Viễn Xứ
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 437 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Kết quả album "Ca đoàn Viễn Xứ"

 Xem tất cả

Vinh danh Thiên Chúa
Trình bày: Ca đoàn Viễn Xứ
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Noel - Vọng - Giáng sinh | Lượt nghe: 185 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Về bên Chúa
Trình bày: Ca đoàn Viễn Xứ
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 2112 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tình Ngài
Trình bày: Ca đoàn Viễn Xứ
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 73 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tiếng ru
Trình bày: Ca đoàn Viễn Xứ
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Xuân | Lượt nghe: 37 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Thắp sáng lên
Trình bày: Ca đoàn Viễn Xứ
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Chúa Ba Ngôi | Lượt nghe: 470 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Thân lúa miến
Trình bày: Ca đoàn Viễn Xứ
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 1354 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Nguyện dâng lên Chúa
Trình bày: Ca đoàn Viễn Xứ
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 1540 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Mừng xuân
Trình bày: Ca đoàn Viễn Xứ
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Xuân | Lượt nghe: 118 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hướng về Chúa
Trình bày: Ca đoàn Viễn Xứ
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Noel - Vọng - Giáng sinh | Lượt nghe: 249 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Đêm Thánh vô cùng
Trình bày: Ca đoàn Viễn Xứ
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Noel - Vọng - Giáng sinh | Lượt nghe: 55 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Dâng Người
Trình bày: Ca đoàn Viễn Xứ
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 546 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chúa ra đời
Trình bày: Ca đoàn Viễn Xứ
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Noel - Vọng - Giáng sinh | Lượt nghe: 71 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chúa ơi
Trình bày: Ca đoàn Viễn Xứ
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 88 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Cao vời khôn ví
Trình bày: Ca đoàn Viễn Xứ
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Ca nguyện - Hiệp lễ | Lượt nghe: 267 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Cao cung lên
Trình bày: Ca đoàn Viễn Xứ
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Noel - Vọng - Giáng sinh | Lượt nghe: 96 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Ca mừng Phục Sinh
Trình bày: Ca đoàn Viễn Xứ
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhạc Phục Sinh | Lượt nghe: 1473 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB

1 2

 

Playlis của bạn