lskdf
sdfsodfs dfshdfs dfsjdfs dfhsdf
sdfhsdf sdfsdf sdfjsdf sdjfs
dfsjdfs dfjsdf sdjfsd fsdjf
Tìm kiếm "Bài hát"
Nâng cao  
Tìm thấy 1575 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Nợ trăm năm
Trình bày: Nguyễn Hồng Ân
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Ca nguyện - Hiệp lễ | Lượt nghe: 2705 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Quy hướng về Thiên Chúa và Đền Thánh
Trình bày: Triệu Yên
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Ca nguyện - Hiệp lễ | Lượt nghe: 810 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Nợ trăm năm
Trình bày: Triệu Ngọc Yến
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Ca nguyện - Hiệp lễ | Lượt nghe: 956 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Ca vang tình yêu Chúa
Trình bày: Triệu Ngọc Yến - Joseph Anh SDB
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Ca nguyện - Hiệp lễ | Lượt nghe: 3332 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Cảm mến ân tình
Trình bày: Triệu Ngọc Yến - Joseph Anh SDB
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Ca nguyện - Hiệp lễ | Lượt nghe: 2575 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Đời con dâng hiến Chúa ơi
Trình bày: Ns. Giangtâm
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Ca nguyện - Hiệp lễ | Lượt nghe: 2744 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Ngân nga câu tán dương cảm tạ
Trình bày: Khánh Ngọc
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Ca nguyện - Hiệp lễ | Lượt nghe: 1753 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Con vẫn hằng cậy trông
Trình bày: Ns. Giangtâm - Khánh Ngọc
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Ca nguyện - Hiệp lễ | Lượt nghe: 1700 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tình Chúa yêu con
Trình bày: Ns. Giangtâm - Khánh Ngọc
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Ca nguyện - Hiệp lễ | Lượt nghe: 9388 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Ca khen tình yêu
Trình bày: Khánh Ngọc
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Ca nguyện - Hiệp lễ | Lượt nghe: 2399 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Cho con thấy Chúa
Trình bày: Th. Hoàng Diệp
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Ca nguyện - Hiệp lễ | Lượt nghe: 1657 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Sống trong niềm vui
Trình bày: Hà Thanh Xuân
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Ca nguyện - Hiệp lễ | Lượt nghe: 2244 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chúa là con đường
Trình bày: Hà Thanh Xuân
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Ca nguyện - Hiệp lễ | Lượt nghe: 1551 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Trông cậy Chúa
Trình bày: Hà Thanh Xuân
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Ca nguyện - Hiệp lễ | Lượt nghe: 2495 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chúa không lầm
Trình bày: Hà Thanh Xuân
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Ca nguyện - Hiệp lễ | Lượt nghe: 1291 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Con chỉ là tạo vật
Trình bày: Hà Thanh Xuân
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Ca nguyện - Hiệp lễ | Lượt nghe: 1785 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lắng nghe lời Chúa
Trình bày: Hà Thanh Xuân
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Ca nguyện - Hiệp lễ | Lượt nghe: 1720 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Bỏ Ngài con theo ai
Trình bày: Hà Thanh Xuân
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Ca nguyện - Hiệp lễ | Lượt nghe: 1176 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Xin mãi bên con
Trình bày: Diệu Hiền
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Ca nguyện - Hiệp lễ | Lượt nghe: 1178 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Đường về núi thánh
Trình bày: Diệu Hiền
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Ca nguyện - Hiệp lễ | Lượt nghe: 628 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB

1 2 3 4 5 ...

 

Playlis của bạn

   
Liên hệ gửi bài hát : Nghenhacthanhca@gmail.com