• Click chia sẻ

lskdf
sdfsodfs dfshdfs dfsjdfs dfhsdf
sdfhsdf sdfsdf sdfjsdf sdjfs
dfsjdfs dfjsdf sdjfsd fsdjf
Tìm kiếm "Bài hát"
Nâng cao  
Tìm thấy 32 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Thần khí Chúa ngự trên tôi
Trình bày: Ngọc Thiện
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Chúa Ba Ngôi | Lượt nghe: 8 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chúa Thánh Linh hôm qua hôm nay
Trình bày: Xuân Trường
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Chúa Ba Ngôi | Lượt nghe: 7 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Ơi! Chúa Thánh Thần
Trình bày: Diệu Hiền
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Chúa Ba Ngôi | Lượt nghe: 3 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Ôi Thần Linh Chúa
Trình bày: Trần Đình
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Chúa Ba Ngôi | Lượt nghe: 8 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Thánh Thần Chúa
Trình bày: Lê Anh
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Chúa Ba Ngôi | Lượt nghe: 11 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chúa Kitô Vua
Trình bày: Thiên Lộc
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Chúa Ba Ngôi | Lượt nghe: 7 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Ca tiếp liên Lễ Hiện Xuống
Trình bày: Ân Phúc- Thiên Nga
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Chúa Ba Ngôi | Lượt nghe: 7 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Dâng lên Cha
Trình bày: bé Thiên Ái
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Chúa Ba Ngôi | Lượt nghe: 12 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Kinh nguyện với Chúa Ba Ngôi
Trình bày: Xuân Trường
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Chúa Ba Ngôi | Lượt nghe: 21 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tôn vinh Chúa Cha
Trình bày: Ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Chúa Ba Ngôi | Lượt nghe: 13 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lạy Chúa Thánh Thần
Trình bày: Ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Chúa Ba Ngôi | Lượt nghe: 18 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Giêsu, Đấng Cứu Độ
Trình bày: Ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Chúa Ba Ngôi | Lượt nghe: 14 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Vua Hòa bình
Trình bày: Nhật Tân - Thể Hiện
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Chúa Ba Ngôi | Lượt nghe: 11 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Vua Hòa bình
Trình bày: Nhật Tân - Thể Hiện
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Chúa Ba Ngôi | Lượt nghe: 9 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tặng phẩm thần linh
Trình bày: Tam ca DoReMi
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Chúa Ba Ngôi | Lượt nghe: 8 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Vạn tuế Chúa là vua
Trình bày: Ca Đoàn Thiên Thanh
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Chúa Ba Ngôi | Lượt nghe: 530 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lạy Chúa Thánh Thần (Ca tiếp liên Lễ Hiện Xuống)
Trình bày: Tố Hà
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Chúa Ba Ngôi | Lượt nghe: 2484 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Thiên Chúa Ba Ngôi
Trình bày: Sr. Hiền Thông
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Chúa Ba Ngôi | Lượt nghe: 1008 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tạ ơn Ba Ngôi
Trình bày: Xuân Trường
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Chúa Ba Ngôi | Lượt nghe: 485 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Thắp sáng lên
Trình bày: Ca đoàn Viễn Xứ
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Chúa Ba Ngôi | Lượt nghe: 470 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB

1 2

 

Playlis của bạn