• Click chia sẻ

lskdf
sdfsodfs dfshdfs dfsjdfs dfhsdf
sdfhsdf sdfsdf sdfjsdf sdjfs
dfsjdfs dfjsdf sdjfsd fsdjf
Tìm kiếm "Bài hát"
Nâng cao  
Tìm thấy 17 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Vạn tuế Chúa là vua
Trình bày: Ca đoàn Thiên Thanh
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Chúa Ba Ngôi | Lượt nghe: 503 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lạy Chúa Thánh Thần (Ca tiếp liên Lễ Hiện Xuống)
Trình bày: Tố Hà
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Chúa Ba Ngôi | Lượt nghe: 2454 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Thiên Chúa Ba Ngôi
Trình bày: Sr. Hiền Thông
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Chúa Ba Ngôi | Lượt nghe: 994 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tạ ơn Ba Ngôi
Trình bày: Xuân Trường
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Chúa Ba Ngôi | Lượt nghe: 471 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Thắp sáng lên
Trình bày: Ca đoàn Viễn Xứ
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Chúa Ba Ngôi | Lượt nghe: 453 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Ca khúc trầm hương
Trình bày: Ca đoàn Viễn Xứ
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Chúa Ba Ngôi | Lượt nghe: 459 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hoan hô Vua Giêsu
Trình bày: Lê Anh
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Chúa Ba Ngôi | Lượt nghe: 532 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Xin Ngôi Ba
Trình bày: Lê Anh
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Chúa Ba Ngôi | Lượt nghe: 954 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Thánh Thần hãy đến
Trình bày: Diệu Hiền - Phi Nguyễn
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Chúa Ba Ngôi | Lượt nghe: 436 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Cầu xin Chúa Thánh Thần
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Chúa Ba Ngôi | Lượt nghe: 982 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tôn vinh Ba Ngôi
Trình bày: Ca Đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Chúa Ba Ngôi | Lượt nghe: 930 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lạy Chúa là Vua
Trình bày: Tam Ca Áo Trắng
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Chúa Ba Ngôi | Lượt nghe: 257 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chúa Ba Ngôi
Trình bày: Mai Hậu (Tốp Ca)
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Chúa Ba Ngôi | Lượt nghe: 806 | 128kb/s | 4:14 | 3.88 MB
Tôn vinh
Trình bày: Ca Đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Chúa Ba Ngôi | Lượt nghe: 277 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lạy Chúa là vua
Trình bày: Tam Ca Áo Trắng
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Chúa Ba Ngôi | Lượt nghe: 424 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Thánh Thần hãy đến
Trình bày: Như Mai
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Chúa Ba Ngôi | Lượt nghe: 1092 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Mừng danh Thánh Chúa
Trình bày: Gia Ân
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Chúa Ba Ngôi | Lượt nghe: 755 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
 
Click vào chữ đỏ để đăng ký thành viên