• Click chia sẻ

lskdf
sdfsodfs dfshdfs dfsjdfs dfhsdf
sdfhsdf sdfsdf sdfjsdf sdjfs
dfsjdfs dfjsdf sdjfsd fsdjf
Tìm kiếm "Bài hát"
Nâng cao  
Tìm thấy 54 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Niềm vui của người Cha già
Trình bày: Elvis Phương
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Vào đời - Sinh hoạt | Lượt nghe: 452 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Xin Ngài dẫn đưa
Trình bày: Elvis Phương
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Vào đời - Sinh hoạt | Lượt nghe: 622 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Thập giá yêu thương
Trình bày: Elvis Phương
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Vào đời - Sinh hoạt | Lượt nghe: 937 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lời cầu bên hang Bêlem
Trình bày: Elvis Phương
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Vào đời - Sinh hoạt | Lượt nghe: 795 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tìm Chúa trong thinh lặng
Trình bày: Elvis Phương
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Vào đời - Sinh hoạt | Lượt nghe: 735 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Niềm xác tín của con 18
Trình bày: Elvis Phương
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Vào đời - Sinh hoạt | Lượt nghe: 769 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lời kinh nguyện cầu
Trình bày: Elvis Phương
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Vào đời - Sinh hoạt | Lượt nghe: 930 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Đau thương hạnh phúc
Trình bày: Elvis Phương
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Vào đời - Sinh hoạt | Lượt nghe: 847 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Vì đó là Chúa
Trình bày: Elvis Phương
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Vào đời - Sinh hoạt | Lượt nghe: 1060 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Mẹ giã từ con
Trình bày: Elvis Phương
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Vào đời - Sinh hoạt | Lượt nghe: 973 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Sao Cha im lặng
Trình bày: Elvis Phương
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Vào đời - Sinh hoạt | Lượt nghe: 1191 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Sẽ có ngày
Trình bày: Elvis Phương
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Vào đời - Sinh hoạt | Lượt nghe: 1435 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chúa hỡi con về
Trình bày: Elvis Phương
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Vào đời - Sinh hoạt | Lượt nghe: 1964 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Thánh Tâm Chúa yêu con
Trình bày: Elvis Phương
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Vào đời - Sinh hoạt | Lượt nghe: 12836 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Cao cung lên
Trình bày: Elvis Phương
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Noel - Vọng - Giáng sinh | Lượt nghe: 2316 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Đêm Thánh vô cùng
Trình bày: Elvis Phương
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Noel - Vọng - Giáng sinh | Lượt nghe: 2531 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chúa vẫn yêu
Trình bày: Elvis Phương
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Vào đời - Sinh hoạt | Lượt nghe: 239 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Niềm xác tín của con 16
Trình bày: Elvis Phương
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Vào đời - Sinh hoạt | Lượt nghe: 278 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Ngồi bên Thánh giá
Trình bày: Elvis Phương
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Vào đời - Sinh hoạt | Lượt nghe: 155 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Cho con bình an
Trình bày: Elvis Phương
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Vào đời - Sinh hoạt | Lượt nghe: 203 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB

1 2 3

 
Click vào chữ đỏ để đăng ký thành viên