lskdf
sdfsodfs dfshdfs dfsjdfs dfhsdf
sdfhsdf sdfsdf sdfjsdf sdjfs
dfsjdfs dfjsdf sdjfsd fsdjf
Tìm kiếm "Bài hát"
Nâng cao  
Tìm thấy 345 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Khúc ca ngày tận hiến
Trình bày: Gia Ân
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 56 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Ước mơ đời tận hiến
Trình bày: Gia Ân
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 18 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Có một tình yêu
Trình bày: Gia Ân
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 35 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chúa thương chọn con
Trình bày: Gia Ân
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 20 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Kết quả video "Gia Ân"

 Xem tất cả

Kết quả album "Gia Ân"

 Xem tất cả

Tình Ngài
Trình bày: Gia Ân
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Ca nguyện - Hiệp lễ | Lượt nghe: 20 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Giữ lề mà đi
Trình bày: Gia Ân
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Sống Đạo | Lượt nghe: 14 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Đường đi lên
Trình bày: Gia Ân
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Sống Đạo | Lượt nghe: 14 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tình Chúa
Trình bày: Gia Ân
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Ca nguyện - Hiệp lễ | Lượt nghe: 24 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Con xin chọn Chúa mà thôi
Trình bày: Gia Ân
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Ca nguyện - Hiệp lễ | Lượt nghe: 23 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Những người khuyết tật yêu đời
Trình bày: Gia Ân
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Đời Cơ Nhỡ- Mồ Côi | Lượt nghe: 10 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Con đã yêu Ngài
Trình bày: Gia Ân
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 19 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Như chiếc bình sành
Trình bày: Gia Ân
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 8 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tình yêu Chúa
Trình bày: Gia Ân
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Ca nguyện - Hiệp lễ | Lượt nghe: 22 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lễ Hiển Linh
Trình bày: Gia Ân
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 13 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hiến lễ
Trình bày: Gia Ân
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 7 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tình trời tình đời
Trình bày: Gia Ân
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 16 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Xin Mẹ đồng hành
Trình bày: Gia Ân
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Đức Mẹ | Lượt nghe: 12 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Quà tặng của Chúa
Trình bày: Gia Ân
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 7 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Xin phó thác
Trình bày: Gia Ân
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 14 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Kính dâng Mẹ Nhân Lành
Trình bày: Gia Ân
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Đức Mẹ | Lượt nghe: 23 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB

1 2 3 4 5 ...

 

Playlis của bạn