• Click chia sẻ

lskdf
sdfsodfs dfshdfs dfsjdfs dfhsdf
sdfhsdf sdfsdf sdfjsdf sdjfs
dfsjdfs dfjsdf sdjfsd fsdjf
Tìm kiếm "Bài hát"
Nâng cao  
Tìm thấy 109 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Ôi Giêsu lân tuất
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Nhạc Cầu hồn - Đám Tang | Lượt nghe: 3746 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Con xin dâng
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Nhạc Cầu hồn - Đám Tang | Lượt nghe: 3730 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Từ nơi ngục hình
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Nhạc Cầu hồn - Đám Tang | Lượt nghe: 3072 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Ngày về 1
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Nhạc Cầu hồn - Đám Tang | Lượt nghe: 3306 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Từ chốn tối tăm
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Nhạc Cầu hồn - Đám Tang | Lượt nghe: 2336 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chúa nhân từ
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Nhạc Cầu hồn - Đám Tang | Lượt nghe: 2228 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hy lễ cuối cùng
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Nhạc Cầu hồn - Đám Tang | Lượt nghe: 2585 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Từ chốn luyện hình
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Nhạc Cầu hồn - Đám Tang | Lượt nghe: 3969 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Ngày không còn mẹ
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Nhạc Cầu hồn - Đám Tang | Lượt nghe: 6860 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Cát bụi hư vô
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Nhạc Cầu hồn - Đám Tang | Lượt nghe: 11456 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Một đời theo Chúa - Chúa cất tiếng gọi con
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhạc Tận hiến | Lượt nghe: 668 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Giêsu Giêsu
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Tuần Thánh | Lượt nghe: 337 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Sám hối 3
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Vào đời - Sinh hoạt | Lượt nghe: 617 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Phó thác
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Tuần Thánh | Lượt nghe: 432 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chén đắng
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhạc Mùa Chay | Lượt nghe: 961 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lễ dâng trông cậy
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 1509 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Con đường Chúa đã đi
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhạc Mùa Chay | Lượt nghe: 556 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Mẹ Nhân Loại
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhạc Đức Mẹ | Lượt nghe: 376 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tình ca Thập Tự
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 555 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hãy trở về
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhạc Mùa Chay | Lượt nghe: 1108 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB

1 2 3 4 5 ...

 
Click vào chữ đỏ để đăng ký thành viên