lskdf
sdfsodfs dfshdfs dfsjdfs dfhsdf
sdfhsdf sdfsdf sdfjsdf sdjfs
dfsjdfs dfjsdf sdjfsd fsdjf
Tìm kiếm "Bài hát"
Nâng cao  
Tìm thấy 283 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Thánh Tâm Chúa Giêsu
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh Thể - Thánh Tâm | Lượt nghe: 698 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Máu trái tim
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh Thể - Thánh Tâm | Lượt nghe: 320 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Đền tạ Thánh Tâm
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh Thể - Thánh Tâm | Lượt nghe: 588 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Về nơi đây 2
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh Thể - Thánh Tâm | Lượt nghe: 772 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Trái tim Người
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh Thể - Thánh Tâm | Lượt nghe: 773 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Thánh tâm yêu đương
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh Thể - Thánh Tâm | Lượt nghe: 266 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Đến với trái tim Cha
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh Thể - Thánh Tâm | Lượt nghe: 708 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Trong trái tim Chúa
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Ca nguyện - Hiệp lễ | Lượt nghe: 352 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lạy Cha Rất Thánh
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 691 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Trái tim tình yêu
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh Thể - Thánh Tâm | Lượt nghe: 345 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Thánh Tâm Giêsu Vua
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh Thể - Thánh Tâm | Lượt nghe: 370 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hãy đến với Ta
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh Thể - Thánh Tâm | Lượt nghe: 563 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tôn vinh Thánh Tâm
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh Thể - Thánh Tâm | Lượt nghe: 1170 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Maria con gọi tên Mẹ
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Đức Mẹ | Lượt nghe: 443 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tình yêu Chúa (Tình Chúa)
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Ca nguyện - Hiệp lễ | Lượt nghe: 234 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Sám hối 6
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 329 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hỡi người hãy nhớ
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 834 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Nguồn trợ lực đời tôi
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Ca nguyện - Hiệp lễ | Lượt nghe: 947 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Quỳ bên Cung Thánh
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 653 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Nguyện Chúa chí ái
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 630 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB

1 2 3 4 5 ...

 

Playlis của bạn

   
Liên hệ gửi bài hát : Nghenhacthanhca@gmail.com