lskdf
sdfsodfs dfshdfs dfsjdfs dfhsdf
sdfhsdf sdfsdf sdfjsdf sdjfs
dfsjdfs dfjsdf sdjfsd fsdjf
Tìm kiếm "Bài hát"
Nâng cao  
Tìm thấy 22 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Xuân ca tạ ơn
Trình bày: Minh Khoa
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh Ca Xuân | Lượt nghe: 76 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Mùa xuân sang
Trình bày: Minh Khoa
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh Ca Xuân | Lượt nghe: 40 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Ô kìa! Xuân về
Trình bày: Minh Khoa
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh Ca Xuân | Lượt nghe: 54 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tín thác Lòng Thương Xót Chúa
Trình bày: Minh Khoa
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Lòng Thương Xót Chúa | Lượt nghe: 51 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Đường tình Thập Giá
Trình bày: Minh Khoa
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 143 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lời kết - Hồng Ân Linh Mục 3
Trình bày: Minh Khoa
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 69 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Kinh hòa bình
Trình bày: Minh Khoa
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Ca nguyện - Hiệp lễ | Lượt nghe: 45 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Xuân sang
Trình bày: Minh Khoa
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh Ca Xuân | Lượt nghe: 120 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Xin tán dương Ngài (YouTube)
Trình bày: Minh Khoa
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 68 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Xin táng dương Ngài
Trình bày: Minh Khoa
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 92 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chúa mạnh mẽ oai hùng
Trình bày: Minh Khoa
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 26 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Linh mục - Một thoáng bâng khuâng
Trình bày: Minh Khoa
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 67 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Ai sẽ lên tiếng
Trình bày: Minh Khoa
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 33 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Này bạn Giêsu
Trình bày: Minh Khoa
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 44 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tâm nguyện trong đêm
Trình bày: Minh Khoa
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 118 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Mười năm tình Chúa
Trình bày: Minh Khoa
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 114 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Khúc tạ ơn
Trình bày: Minh Khoa
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 195 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Bước theo Giêsu
Trình bày: Minh Khoa
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 247 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Kính dâng Cha
Trình bày: Minh Khoa
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 144 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Mùa xuân sang
Trình bày: Minh Khoa
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Thánh Ca Xuân | Lượt nghe: 575 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB

1 2

 

Playlis của bạn

   
Liên hệ gửi bài hát : Nghenhacthanhca@gmail.com