lskdf
sdfsodfs dfshdfs dfsjdfs dfhsdf
sdfhsdf sdfsdf sdfjsdf sdjfs
dfsjdfs dfjsdf sdjfsd fsdjf
Tìm kiếm "Bài hát"
Nâng cao  
Tìm thấy 135 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Alleluia
Trình bày: Ca Đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhạc Phục Sinh | Lượt nghe: 141 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Mừng Chúa Phục Sinh
Trình bày: Ca Đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhạc Phục Sinh | Lượt nghe: 186 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Xin ở lại với con
Trình bày: Ân Phúc - Thiên Nga
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhạc Phục Sinh | Lượt nghe: 90 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Xin Chúa ở lại
Trình bày: Bảo Yến - Quang Dũng
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhạc Phục Sinh | Lượt nghe: 84 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lên núi Sion
Trình bày: Hoàng Oanh
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhạc Phục Sinh | Lượt nghe: 53 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Trên đường Emmau
Trình bày: Hoàng Oanh
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhạc Phục Sinh | Lượt nghe: 112 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tôma! Chớ cứng tin
Trình bày: Ân Phúc
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhạc Phục Sinh | Lượt nghe: 96 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lễ dâng: Alleluia!
Trình bày: Ân Phúc
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhạc Phục Sinh | Lượt nghe: 246 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chúa về trời
Trình bày: Ân Phúc
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhạc Phục Sinh | Lượt nghe: 78 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Của lễ mới
Trình bày: Ân Phúc
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhạc Phục Sinh | Lượt nghe: 123 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chúa đã sống lại
Trình bày: Ân Phúc
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhạc Phục Sinh | Lượt nghe: 95 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Dân Chúa hỡi
Trình bày: Hợp Ca
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhạc Phục Sinh | Lượt nghe: 118 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chiên Vượt Qua
Trình bày: Hợp Ca
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhạc Phục Sinh | Lượt nghe: 165 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chúa hiển trị
Trình bày: Hợp Ca
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhạc Phục Sinh | Lượt nghe: 106 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Con hãy nhớ rằng
Trình bày: Hợp Ca
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhạc Phục Sinh | Lượt nghe: 276 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Này người ngủ mê
Trình bày: Hợp Ca
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhạc Phục Sinh | Lượt nghe: 101 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Vang lên
Trình bày: Hợp Ca
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhạc Phục Sinh | Lượt nghe: 101 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Ở đâu có Bác Ái
Trình bày: Hợp Ca
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhạc Phục Sinh | Lượt nghe: 77 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Alleluia Hát lên người ơi
Trình bày: Ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhạc Phục Sinh | Lượt nghe: 118 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chúa đã sống lại
Trình bày: Ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhạc Phục Sinh | Lượt nghe: 263 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB

1 2 3 4 5 ...

 

Playlis của bạn

   
Liên hệ gửi bài hát : Nghenhacthanhca@gmail.com