lskdf
sdfsodfs dfshdfs dfsjdfs dfhsdf
sdfhsdf sdfsdf sdfjsdf sdjfs
dfsjdfs dfjsdf sdjfsd fsdjf
Tìm kiếm "Bài hát"
Nâng cao  
Tìm thấy 798 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Con thưa cùng Chúa
Trình bày: Nhóm Thánh Ca Vy Vy
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 790 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chúa là gia nghiệp
Trình bày: Nhóm Thánh Ca Vy Vy
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 572 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Từ Ngàn Xưa
Trình bày: Beat
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 2532 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chính Chúa chọn con
Trình bày: Nguyễn Hồng Ân
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 6943 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Gọi con theo Ngài
Trình bày: Vicente Điểm
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 3289 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Xin hãy sai con
Trình bày: Triệu Ngọc Yến
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 1716 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chính Chúa chọn con
Trình bày: Triệu Ngọc Yến
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 1675 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Nguyện ước đời con
Trình bày: Lm. Quang Lâm
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 2821 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Yêu Thầy Giêsu (Version 1)
Trình bày: Lm. Quang Lâm
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 1108 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Trở về bên Chúa
Trình bày: Lm. Quang Lâm
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 1260 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chúa đã gọi con
Trình bày: Lm. Quang Lâm
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 1558 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Vững bước theo Chúa
Trình bày: Lm. Quang Lâm
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 1793 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Con mãi thuộc về Chúa
Trình bày: Lm. Quang Lâm
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 1664 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Để gặp Chúa trong đời
Trình bày: Lm. Quang Lâm
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 993 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Đời con dâng Chúa
Trình bày: Kim Ngân
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 1201 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Kinh bình an
Trình bày: Thế Quang Huy
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 586 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Khúc ca dâng Ngài
Trình bày: Ns. Giangtâm
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 1007 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chúa đoái thương
Trình bày: Châu Hồ
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 336 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hồng ân Linh mục
Trình bày: Th. Hoàng Diệp
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 558 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Trọn đời dâng hiến
Trình bày: Lm. Quang Lâm
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 690 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB

1 2 3 4 5 ...

 

Playlis của bạn

   
Liên hệ gửi bài hát : Nghenhacthanhca@gmail.com