lskdf
sdfsodfs dfshdfs dfsjdfs dfhsdf
sdfhsdf sdfsdf sdfjsdf sdjfs
dfsjdfs dfjsdf sdjfsd fsdjf
Tìm kiếm "Bài hát"
Nâng cao  
Tìm thấy 798 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Đường con theo Chúa
Trình bày: Chưa biết
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 239 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Linh mục Sứ Giả Tin Mừng
Trình bày: Thái Trí
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 1341 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Thánh Ân
Trình bày: Xuân Trường
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 203 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chính Chúa chọn con
Trình bày: Hoàng Thy
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 6542 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lời kết - Hồng Ân Linh Mục 3
Trình bày: Minh Khoa
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 161 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Noi nhà Chúa
Trình bày: Quang Trung
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 205 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Linh mục người của Chúa
Trình bày: Thanh Sử - Xuân Ly
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 226 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
25 năm hồng ân
Trình bày: Thanh Sử - Bích Hiền
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 1296 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Con đây có là chi
Trình bày: Bích Hiền - Xuân Ly
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 642 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Cảm tạ hồng ân Linh mục 2
Trình bày: Thanh Sử - Quang Trung
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 987 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chúa là tất cả
Trình bày: Bích Hiền - Thanh Sử
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 433 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Anh em hãy cho họ ăn
Trình bày: Lưu Bá Vĩnh
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 150 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Vững bước theo Chúa
Trình bày: Hạ Trâm
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 517 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Đáp lại tiếng Chúa
Trình bày: Lm. Quang Lâm
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 131 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Trọn đời dâng hiến
Trình bày: Diệu Hiền
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 347 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Trung thành theo Chúa
Trình bày: Việt Tuấn
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 254 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Con mãi thuộc về Chúa
Trình bày: Tốp ca
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 146 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Nguyện ước đời con
Trình bày: Lm. Đăng Linh
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 126 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chúa đã gọi con
Trình bày: Khắc Thiệu
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 293 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tạ ơn hồng ân
Trình bày: Đông Nghi
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 355 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB

... 3 4 5 6 7 ...

 

Playlis của bạn

   
Liên hệ gửi bài hát : Nghenhacthanhca@gmail.com