• Click chia sẻ

lskdf
sdfsodfs dfshdfs dfsjdfs dfhsdf
sdfhsdf sdfsdf sdfjsdf sdjfs
dfsjdfs dfjsdf sdjfsd fsdjf
Tìm kiếm "Bài hát"
Nâng cao  
Tìm thấy 81 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Ngày ấy
Trình bày: Lê Anh
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhạc Tin mừng | Lượt nghe: 741 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chúa thương kẻ nghèo khó
Trình bày: Lê Anh
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhạc Tin mừng | Lượt nghe: 625 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Ai dứt bỏ tất cả
Trình bày: Lê Anh
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhạc Tin mừng | Lượt nghe: 241 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Ai không chống đối
Trình bày: Lê Anh
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhạc Tin mừng | Lượt nghe: 108 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Sống trường tồn
Trình bày: Lê Anh
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhạc Tin mừng | Lượt nghe: 118 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Bỏ Ngài
Trình bày: Lê Anh
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhạc Tin mừng | Lượt nghe: 318 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Mục tử tốt lành
Trình bày: Lê Anh
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhạc Tin mừng | Lượt nghe: 258 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tôn vinh Chúa Ba Ngôi
Trình bày: Lê Anh
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhạc Tin mừng | Lượt nghe: 360 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Cây nho và cành 2
Trình bày: Lê Anh
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhạc Tin mừng | Lượt nghe: 206 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa 2
Trình bày: Lê Anh
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhạc Tin mừng | Lượt nghe: 785 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Bài ca hạt giống
Trình bày: Lê Anh
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhạc Tin mừng | Lượt nghe: 408 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tôi tin kính
Trình bày: Hoàng Oanh
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhạc Tin mừng | Lượt nghe: 1075 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Linh hồn tôi
Trình bày: Hoàng Oanh
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhạc Tin mừng | Lượt nghe: 786 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lạy Chúa con đây
Trình bày: Trần Thanh Huyền
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhạc Tin mừng | Lượt nghe: 467 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Bài ca thống hối
Trình bày: Thanh Bình
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhạc Tin mừng | Lượt nghe: 287 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Yêu như Thầy (Ga 15, 9-17)
Trình bày: Sr. Hồng Thắm
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhạc Tin mừng | Lượt nghe: 181 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chúa chạnh lòng thương (Mc 6, 30-34)
Trình bày: Quang Minh
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhạc Tin mừng | Lượt nghe: 182 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Thần khí Chúa ngự trên tôi (Lc 4, 14-21)
Trình bày: Thanh Ngọc
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhạc Tin mừng | Lượt nghe: 272 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Linh hồn tôi 5
Trình bày: Ca Đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhạc Tin mừng | Lượt nghe: 644 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Người quản lý tín trung (Chúa Nhật 33A)
Trình bày: Lê Anh
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhạc Tin mừng | Lượt nghe: 140 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB

1 2 3 4 5

 
Click vào chữ đỏ để đăng ký thành viên