• Click chia sẻ

lskdf
sdfsodfs dfshdfs dfsjdfs dfhsdf
sdfhsdf sdfsdf sdfjsdf sdjfs
dfsjdfs dfjsdf sdjfsd fsdjf
Tìm kiếm "Bài hát"
Nâng cao  
Tìm thấy 104 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Noi gương Thấy Chí Thánh Kitô
Trình bày: Diệu Hiền - Trung Thành - Xuân Trường - Ca đoàn Thanh Đa
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Truyền Giáo | Lượt nghe: 8 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tắc Sậy: Tri ân và cảm tạ
Trình bày: Diệu Hiền - Trung Thành - Xuân Trường - Ca đoàn Thanh Đa
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Truyền Giáo | Lượt nghe: 9 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Khúc Tréo: Chứng tích tình yêu
Trình bày: Diệu Hiền
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Truyền Giáo | Lượt nghe: 5 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Nguyện khúc biệt ly
Trình bày: Bảo Thy
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Truyền Giáo | Lượt nghe: 6 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Cậy tin vào Chúa
Trình bày: Lan Phương - Xuân Trường
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Truyền Giáo | Lượt nghe: 4 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chúa từ bi nhân hậu
Trình bày: Ngọc Trường
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Truyền Giáo | Lượt nghe: 7 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Xin nguyện cầu cho tôi
Trình bày: Triệu Yên
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Truyền Giáo | Lượt nghe: 8 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Giã từ lòng đất Mẹ
Trình bày: Thu Lan
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Truyền Giáo | Lượt nghe: 7 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hy tế đời con
Trình bày: Xuân Trường
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Truyền Giáo | Lượt nghe: 7 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Linh địa Tắc Sậy
Trình bày: Khánh Ngọc - Trung Thành - Xuân Trường - Ca đoàn Thanh Đa
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Truyền Giáo | Lượt nghe: 5 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tinh tuyền nhờ ơn Cứu Độ
Trình bày: Ngọc Trinh
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Truyền Giáo | Lượt nghe: 8 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Cảm tạ Cha Phanxicô
Trình bày: Mai Thảo - Thế Vỹ
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Truyền Giáo | Lượt nghe: 7 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Bốn mùa Cha yêu
Trình bày: Xuân Trường - Ca đoàn Nhà Thờ Cồn Phước
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Truyền Giáo | Lượt nghe: 7 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Về quê cũ
Trình bày: Triệu Yên
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Truyền Giáo | Lượt nghe: 5 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Về bên Cha dấu yêu
Trình bày: Mai Thảo - Nhất Sinh
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Truyền Giáo | Lượt nghe: 6 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Nỗi đau chôn dấu
Trình bày: Thi Thơ
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Truyền Giáo | Lượt nghe: 5 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Khấn nguyện Cha Phanxicô
Trình bày: Xuân Trường
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Truyền Giáo | Lượt nghe: 5 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Sương rơi đêm buồn
Trình bày: Lan Phương
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Truyền Giáo | Lượt nghe: 5 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Trăng thề
Trình bày: Trăng thề Phương Vy
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Truyền Giáo | Lượt nghe: 4 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hãy đến với tình Cha
Trình bày: Hãy đến với tình Cha Nguyễn Minh
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Truyền Giáo | Lượt nghe: 8 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB

1 2 3 4 5 ...

 

Playlis của bạn