• Click chia sẻ

lskdf
sdfsodfs dfshdfs dfsjdfs dfhsdf
sdfhsdf sdfsdf sdfjsdf sdjfs
dfsjdfs dfjsdf sdjfsd fsdjf
Tìm kiếm "Bài hát"
Nâng cao  
Tìm thấy 58 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Trên đĩa Thánh
Trình bày: Lm Nguyễn Sang
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 30 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tương lai cuộc đời (Lễ dâng tín thác)
Trình bày: Lm Nguyễn Sang
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 19 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Ca khúc trầm hương
Trình bày: Lm Nguyễn Sang
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 19 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Muôn dân reo mừng
Trình bày: Ca Đoàn Thiên Thanh
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 5979 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Xin lắng nghe
Trình bày: Diệu Hiền
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 2414 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tình dâng vẹn tròn
Trình bày: Ca Đoàn Thiên Thanh
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 2481 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Như nén hương
Trình bày: Ca Đoàn Thiên Thanh
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 2576 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Như lễ tế tình yêu
Trình bày: Ca Đoàn Thiên Thanh
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 2196 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Dâng Chúa hiến lễ đời con
Trình bày: Ca Đoàn Thiên Thanh
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 3602 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Xin dâng lên
Trình bày: Ca Đoàn Thiên Thanh
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 2856 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Cùng dâng với Mẹ
Trình bày: Diệu Hiền
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 1605 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Xin tiến dâng lên
Trình bày: Trần Ngọc
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 2417 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Kính tiến dâng Cha
Trình bày: Ca Đoàn Thiên Thanh
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 2159 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Xin dâng lên Cha
Trình bày: Ca Đoàn Thiên Thanh
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 1933 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Như lễ tế chiều hôm
Trình bày: Trần Ngọc
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 743 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Ca Khúc Trầm Hương
Trình bày: Đàm Vĩnh Hưng
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 44786 | 128kb/s | 4:33 | 4.17 MB
Ca khúc trầm hương
Trình bày: Hoàng Oanh
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 2184 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Con sẽ bước lên
Trình bày: Hoàng Oanh
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 1226 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lễ dâng trông cậy
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 1526 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hiến dâng
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 4824 | 256kb/s | 6:57 | 12.73 MB

1 2 3

 
Click vào chữ đỏ để đăng ký thành viên