lskdf
sdfsodfs dfshdfs dfsjdfs dfhsdf
sdfhsdf sdfsdf sdfjsdf sdjfs
dfsjdfs dfjsdf sdjfsd fsdjf
Tìm kiếm "Bài hát"
Nâng cao  
Tìm thấy 169 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Về nhà Cha
Trình bày: Đức Minh
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 280 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Đi về nhà Cha
Trình bày: Lm. Đăng Linh
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 184 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Dâng tiến Cha
Trình bày: Vũ Phong Vũ
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 182 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Của lễ dâng Cha
Trình bày: Th. Hoàng Diệp
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 626 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lên đền thánh hành hương
Trình bày: Minh Quang
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 100 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Dâng lên
Trình bày: Ca Đoàn Thiên Thanh
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 261 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Bài ca dâng lễ
Trình bày: Ngọc Mai
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 220 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Vào Thánh Điện
Trình bày: Uyên Di
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 182 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Của lễ dâng Cha
Trình bày: Diệu Hiền
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 252 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Về nhà Cha
Trình bày: Uyên Di
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 92 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Về nhà Chúa
Trình bày: Dương Hiếu Yến
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 141 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hương quê
Trình bày: Ngọc Trang
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 75 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Của lễ ngàn phương
Trình bày: Ngọc Trang
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 145 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Quan phòng
Trình bày: Phương Oanh
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 48 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hân hoan
Trình bày: Ngọc Trang - Thanh Yên
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 146 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Dâng hồn xác
Trình bày: Hoàng Oanh
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 102 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Con sẽ bước lên
Trình bày: Hoàng Oanh
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 145 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Của lễ con dâng
Trình bày: Thy Hạ - Xuân Trinh
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 496 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Dâng 6
Trình bày: Thùy Trâm
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 187 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tôi mừng vui
Trình bày: Ban Hợp xướng Ca đoàn Phục Sinh - Tam Hà
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 226 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB

1 2 3 4 5 ...

 

Playlis của bạn

   
Liên hệ gửi bài hát : Nghenhacthanhca@gmail.com