lskdf
sdfsodfs dfshdfs dfsjdfs dfhsdf
sdfhsdf sdfsdf sdfjsdf sdjfs
dfsjdfs dfjsdf sdjfsd fsdjf
Tìm kiếm "Bài hát"
Nâng cao  
Tìm thấy 169 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Lời thiêng
Trình bày: Hoàng Oanh
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 151 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lễ vật cung tiến
Trình bày: Ân Phúc
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 296 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Dâng lễ với Mẹ
Trình bày: Ân Phúc
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 179 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tình yêu mến
Trình bày: Ân Phúc
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 73 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lễ dâng 5
Trình bày: Ân Phúc
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 534 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Của lễ hy sinh
Trình bày: Ân Phúc
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 235 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lời chân thành
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 155 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Xin cho lời con nguyện cầu
Trình bày: Ca đoàn Kitô Vua
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 175 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hiến lễ tình yêu
Trình bày: Ca đoàn Kitô Vua
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 255 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lên Đền Thánh
Trình bày: Tâm Đoan
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 227 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Của lễ dâng Ngài
Trình bày: Tốp ca Trùng Dương Studio
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 180 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hiến dâng
Trình bày: Bảo Trâm - Như Hạnh - Quang Thái
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 127 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lễ dâng Ngài
Trình bày: Diệu Hiền - Hoàng Quân
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 129 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Dâng niềm cảm mến
Trình bày: Trần Huy
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 180 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Vào Thánh Điện
Trình bày: Tốp Ca
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 164 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Mỗi lời kinh
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 76 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Dâng lên
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 152 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tựa làn trầm hương
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 194 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lời trầm hương
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 140 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lên Đền Thánh
Trình bày: Anh Phương - Kim Cúc - Phi Nguyễn - Trần Mạnh
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhập lễ - Dâng lễ | Lượt nghe: 151 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB

... 2 3 4 5 6 ...

 

Playlis của bạn

   
Liên hệ gửi bài hát : Nghenhacthanhca@gmail.com