• Click chia sẻ

lskdf
sdfsodfs dfshdfs dfsjdfs dfhsdf
sdfhsdf sdfsdf sdfjsdf sdjfs
dfsjdfs dfjsdf sdjfsd fsdjf
Tìm kiếm "Bài hát"
Nâng cao  
Tìm thấy 27 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Mầu nhiệm thương
Trình bày: Phan Đình Tùng
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhạc Đức Mẹ | Lượt nghe: 1042 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Từ tấm bánh ấy
Trình bày: Phan Đình Tùng
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 591 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chúa xót thương
Trình bày: Phan Đình Tùng
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 489 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chúa xót thương
Trình bày: Phan Đình Tùng
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Lòng Thương Xót Chúa | Lượt nghe: 451 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Kết quả video "Phan Đình Tùng"

 Xem tất cả

Kết quả album "Phan Đình Tùng"

 Xem tất cả

Mưa hạt cứu rỗi
Trình bày: Phan Đình Tùng
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Noel - Vọng - Giáng sinh | Lượt nghe: 366 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Từ khi em đến
Trình bày: Phan Đình Tùng
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhạc Giới Trẻ | Lượt nghe: 80 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Mùa đông mới
Trình bày: Phan Đình Tùng
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Noel - Vọng - Giáng sinh | Lượt nghe: 2511 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Nếu như còn nhớ
Trình bày: Phan Đình Tùng
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 3223 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Có một người như thế
Trình bày: Phan Đình Tùng
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 3591 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Khi Thái sơn ngã bóng cuối trời
Trình bày: Phan Đình Tùng
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Cha mẹ - Gia đình | Lượt nghe: 3775 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Ngày không còn mẹ
Trình bày: Phan Đình Tùng
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Cha mẹ - Gia đình | Lượt nghe: 7900 | 128kb/s | 5:28 | 5.02 MB
Ơn gọi của ngôi sao
Trình bày: Phan Đình Tùng
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Vào đời - Sinh hoạt | Lượt nghe: 5199 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Khúc ca tạ ơn
Trình bày: Phan Đình Tùng
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Ca nguyện - Hiệp lễ | Lượt nghe: 8259 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tình Thập Tự
Trình bày: Phan Đình Tùng
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 5802 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Mầu nhiệm thương
Trình bày: Phan Đình Tùng
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Nhạc Đức Mẹ | Lượt nghe: 5955 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chúa xót thương
Trình bày: Phan Đình Tùng
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Thánh Thể - Thánh Tâm | Lượt nghe: 7336 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Mưa hạt cứu rỗi
Trình bày: Phan Đình Tùng
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Nhạc Giáng Sinh | Lượt nghe: 7498 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Từ tấm bánh ấy
Trình bày: Phan Đình Tùng
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 8928 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Bỏ Ngài con biết theo ai
Trình bày: Phan Đình Tùng
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Ca nguyện - Hiệp lễ | Lượt nghe: 11974 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Về với Ngài
Trình bày: Phan Đình Tùng
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 11843 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB

1 2

 
Click vào chữ đỏ để đăng ký thành viên