• Click chia sẻ

lskdf
sdfsodfs dfshdfs dfsjdfs dfhsdf
sdfhsdf sdfsdf sdfjsdf sdjfs
dfsjdfs dfjsdf sdjfsd fsdjf
Tìm kiếm "Bài hát"
Nâng cao  
Tìm thấy 610 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Xin cứ dùng con theo ý Chúa
Trình bày: Đan Quỳnh
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến | Lượt nghe: 9 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Một đời theo Chúa
Trình bày: Lưu Ánh Loan - Trần Xuân
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến | Lượt nghe: 7 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
25 năm Hồng Ân
Trình bày: Phước Nguyễn
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến | Lượt nghe: 14 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Trọn lời đoan hứa
Trình bày: Sr. Như Mai
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến | Lượt nghe: 18 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Nắm tay con
Trình bày: Lm. Vũ Dũng
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến | Lượt nghe: 21 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Trọn đời thánh hiến
Trình bày: Duy Hưng
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến | Lượt nghe: 19 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Như Người đã đến
Trình bày: Lm. Xuân Đường - Minh Khánh
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến | Lượt nghe: 12 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Ơn Chúa gọi
Trình bày: Song Ca Nam
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến | Lượt nghe: 12 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Đến để phục vụ
Trình bày: Nhật Tân
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến | Lượt nghe: 12 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Yêu cho đến cùng
Trình bày: Song Ca Nam
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến | Lượt nghe: 13 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Nhân loại vẫn cần
Trình bày: Nhật Tân
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến | Lượt nghe: 12 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Khúc ca cảm tạ
Trình bày: Thu Thủy - Thu Trang
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến | Lượt nghe: 16 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Thành toàn trong Đức Kitô
Trình bày: Ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến | Lượt nghe: 25 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Kinh cầu cho các Linh mục
Trình bày: Ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến | Lượt nghe: 6 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tình yêu Chúa gọi tôi
Trình bày: Nhật Tân
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến | Lượt nghe: 10 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Trong yêu thương
Trình bày: Ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến | Lượt nghe: 12 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Đời Linh mục
Trình bày: Ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến | Lượt nghe: 6 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Ơn gọi hiệp thông
Trình bày: Nhật Tân
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến | Lượt nghe: 11 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Theo Chúa lên đường
Trình bày: Ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến | Lượt nghe: 7 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Xin Chúa nhận
Trình bày: Lm. Vũ Mộng Thơ
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Tận hiến | Lượt nghe: 24 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB

1 2 3 4 5 ...

 

Playlis của bạn