lskdf
sdfsodfs dfshdfs dfsjdfs dfhsdf
sdfhsdf sdfsdf sdfjsdf sdjfs
dfsjdfs dfjsdf sdjfsd fsdjf
Tìm kiếm "Bài hát"
Nâng cao  
Tìm thấy 798 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Dấu ấn Tình yêu
Trình bày: Sr. Xuân Mai
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 144 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Mục tử ca
Trình bày: Ca Đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 193 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tình yêu Thiên Chúa
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 9856 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Này con xin đến
Trình bày: Ca Đoàn Chân Lý (Nữ Tu Đa Minh HOUSTON)
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 1396 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lạy Chúa con đây
Trình bày: Ca Đoàn Chân Lý (Nữ Tu Đa Minh HOUSTON)
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 614 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tình khúc
Trình bày: Ca Đoàn Chân Lý (Nữ Tu Đa Minh HOUSTON)
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 871 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Sao Chúa gọi con
Trình bày: Ca Đoàn Chân Lý (Nữ Tu Đa Minh HOUSTON)
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 2427 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Từ rất xa khơi
Trình bày: Ca Đoàn Thiên Cung
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 2009 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Dấu ấn Tình yêu
Trình bày: Ca Đoàn Thiên Cung
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 454 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Vì tôi là Linh mục
Trình bày: Ca Đoàn Thiên Cung
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 1151 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Đời Linh mục
Trình bày: Quang Minh
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 784 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Xin tạ ơn Người
Trình bày: Đoan Trang
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 747 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chúa muốn nhận (Chính nhờ Ngài)
Trình bày: Ca Đoàn Thiên Cung
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 1417 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Trọn đời dâng hiến
Trình bày: Kim Cúc
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 1117 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Một lần dâng hiến
Trình bày: Sr. Phương Dung
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 1422 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Ngài yêu con, con yêu Ngài
Trình bày: Cao Duy
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 1229 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hy lễ Hồng ân
Trình bày: Kim Cúc
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 591 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tình khúc
Trình bày: Tốp Ca
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 1975 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chuỗi Hồng Ân
Trình bày: Ngọc Thủy - Tứ Ca Tam Hiệp
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 1474 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Đường con theo Chúa
Trình bày: Quý Anh - Trần Ngọc
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Tận hiến - Ơn Gọi | Lượt nghe: 2801 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB

... 34 35 36 37 38 ...

 

Playlis của bạn

   
Liên hệ gửi bài hát : Nghenhacthanhca@gmail.com