lskdf
sdfsodfs dfshdfs dfsjdfs dfhsdf
sdfhsdf sdfsdf sdfjsdf sdjfs
dfsjdfs dfjsdf sdjfsd fsdjf
Tìm kiếm "Bài hát"
Nâng cao  
Tìm thấy 172 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Thánh Tâm mời gọi
Trình bày: Uyên Di
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Thánh Thể - Thánh Tâm | Lượt nghe: 1123 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Bánh hằng sống
Trình bày: Diệu Hiền (Phụ họa: nam Ca đoàn Sao Mai)
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh Thể - Thánh Tâm | Lượt nghe: 1342 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Thờ lạy Thánh Thể
Trình bày: Sr. Hiền Thông
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh Thể - Thánh Tâm | Lượt nghe: 2251 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Thánh lễ tình yêu
Trình bày: Ca Đoàn Thiên Thanh
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh Thể - Thánh Tâm | Lượt nghe: 741 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lạy Thánh Tâm
Trình bày: Ns. Thế Thông
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh Thể - Thánh Tâm | Lượt nghe: 935 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tìm về Thánh Tâm Chúa
Trình bày: Ngọc Thức
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh Thể - Thánh Tâm | Lượt nghe: 980 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Trong trái tim Chúa
Trình bày: Bích Thư
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh Thể - Thánh Tâm | Lượt nghe: 1028 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lạy Thánh Tâm
Trình bày: Ns. Thế Thông
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh Thể - Thánh Tâm | Lượt nghe: 454 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Bánh hằng sống
Trình bày: Diệu Hiền
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Thánh Thể - Thánh Tâm | Lượt nghe: 1479 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Trong trái tim Chúa
Trình bày: Thái Trí
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Thánh Thể - Thánh Tâm | Lượt nghe: 400 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Con lạy thờ
Trình bày: Tường Lý - Nhóm BCM
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Thánh Thể - Thánh Tâm | Lượt nghe: 575 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Phút than thở
Trình bày: Hoàng Oanh
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh Thể - Thánh Tâm | Lượt nghe: 1066 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tôi không còn cô đơn
Trình bày: Hợp xướng Ca đoàn Tam Biên 1H
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh Thể - Thánh Tâm | Lượt nghe: 300 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Cùng đi với Chúa
Trình bày: Kim Phượng
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh Thể - Thánh Tâm | Lượt nghe: 739 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Quả tim của Chúa
Trình bày: Thanh Bình
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh Thể - Thánh Tâm | Lượt nghe: 1520 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hãy bước theo Cha
Trình bày: Quang Trung
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh Thể - Thánh Tâm | Lượt nghe: 253 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Suối tình thương
Trình bày: Nhật Tân - Ngọc Hương
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh Thể - Thánh Tâm | Lượt nghe: 460 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Trái tim mới
Trình bày: Thanh Bình
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh Thể - Thánh Tâm | Lượt nghe: 981 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Yêu con
Trình bày: Quang Trung - Kim Phượng
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh Thể - Thánh Tâm | Lượt nghe: 279 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Những đêm thâu
Trình bày: Nhật Tân
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh Thể - Thánh Tâm | Lượt nghe: 312 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB

1 2 3 4 5 ...

 

Playlis của bạn

   
Liên hệ gửi bài hát : Nghenhacthanhca@gmail.com