• Click chia sẻ

lskdf
sdfsodfs dfshdfs dfsjdfs dfhsdf
sdfhsdf sdfsdf sdfjsdf sdjfs
dfsjdfs dfjsdf sdjfsd fsdjf
Tìm kiếm "Bài hát"
Nâng cao  
Tìm thấy 126 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Con khao khát Ngài
Trình bày: Vân Khánh
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 28 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chúa khoan dung
Trình bày: Mai Thảo
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 44 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Muôn tâu Thượng Đế
Trình bày: Ban Hợp xướng Ca đoàn Phục Sinh - Tam Hà
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 9 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Ca tụng Chúa đi - Tv 145 (YouTube)
Trình bày: Ngọc Mai
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 14 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Vẫn trọn tình thương
Trình bày: Minh Khoa - Tốp nữ
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 12 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tình thương của Chúa
Trình bày: Tuyết Mai
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 14 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chúa là sức mạnh
Trình bày: Xuân Trường
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 8 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Thánh hóa công việc
Trình bày: Uyên Di
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 12 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Xin lắng tai
Trình bày: Bích Hiền
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 6 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Đầy lòng xót thương
Trình bày: Bích Hiền - Thanh Sử
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 11 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Trước Nhan Thánh Chúa
Trình bày: Trước Nhan Thánh Chúa Ngọc Mai
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 29 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Xin táng dương Ngài
Trình bày: Minh Khoa
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 9 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Xin Chúa dạy con
Trình bày: Tuyết Mai - Xuân Trường
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 8 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lễ Hiển Linh
Trình bày: Gia Ân
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 9 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Đức Mẹ hồn xác lên trời
Trình bày: Ngọc Mai
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 4 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chúa canh giữ chúng ta
Trình bày: Trường Thư
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 4 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tất cả là yêu thương
Trình bày: Bích Hiền
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 4 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Ơn phù trợ ở nơi Chúa
Trình bày: Thanh Sử (Tốp ca)
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 9 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chúa đã nhận lời
Trình bày: Trần Ngọc
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 5 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Ca tụng Chúa đi
Trình bày: Ngọc Mai (Tốp nữ)
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 10 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB

1 2 3 4 5 ...

 

Playlis của bạn