lskdf
sdfsodfs dfshdfs dfsjdfs dfhsdf
sdfhsdf sdfsdf sdfjsdf sdjfs
dfsjdfs dfjsdf sdjfsd fsdjf
Tìm kiếm "Bài hát"
Nâng cao  
Tìm thấy 133 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Lễ Hiển Linh
Trình bày: Gia Ân
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 68 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Đức Mẹ hồn xác lên trời
Trình bày: Ngọc Mai
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 74 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chúa canh giữ chúng ta
Trình bày: Trường Thư
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 59 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tất cả là yêu thương
Trình bày: Bích Hiền
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 41 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Ơn phù trợ ở nơi Chúa
Trình bày: Thanh Sử (Tốp ca)
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 58 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chúa đã nhận lời
Trình bày: Trần Ngọc
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 55 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Ca tụng Chúa đi
Trình bày: Ngọc Mai (Tốp nữ)
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 59 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chúa mạnh mẽ oai hùng
Trình bày: Minh Khoa
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 26 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lời nguyện 3
Trình bày: Chưa biết
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 34 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Gia nghiệp Chúa
Trình bày: Tuyết Mai
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 87 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Xin chữa lành con
Trình bày: Trường Thư
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 76 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chúa nỡ bỏ con sao
Trình bày: Bích Hiền - Xuân Trường
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 90 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Allêluia
Trình bày: Tuyết Mai
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 91 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Ơn cứu độ
Trình bày: Tâm Linh - Khắc Thiệu
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 43 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hãy ca tụng Chúa
Trình bày: Hoàng Kim
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 99 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Đi khắp tứ phương
Trình bày: Xuân Trường - Tốp ca
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 46 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hiến lễ
Trình bày: Gia Ân
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 65 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Trở về với Cha
Trình bày: Trần Ngọc (Tốp nữ
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 56 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Thánh Giá tình yêu
Trình bày: Xuân Trường
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 54 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Giêrusalem hỡi!
Trình bày: Diệu Hiền
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Thánh vịnh - Đáp ca | Lượt nghe: 45 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB

1 2 3 4 5 ...

 

Playlis của bạn

   
Liên hệ gửi bài hát : Nghenhacthanhca@gmail.com