• Click chia sẻ

1

lskdf
sdfsodfs dfshdfs dfsjdfs dfhsdf
sdfhsdf sdfsdf sdfjsdf sdjfs
dfsjdfs dfjsdf sdjfsd fsdjf
Tìm kiếm "Bài hát"
Nâng cao  
Tìm thấy 48 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Lời xin tình Ngài
Trình bày: Xuân Trường
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 39 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hiến thân vì yêu
Trình bày: Xuân Trường
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Các Thánh | Lượt nghe: 38 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chính vì tin
Trình bày: Xuân Trường
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 32 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Đồi cao Thập Giá
Trình bày: Xuân Trường
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 53 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Của lề đời con
Trình bày: Xuân Trường
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 141 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Sao không
Trình bày: Xuân Trường
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 86 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tạ ơn Ba Ngôi
Trình bày: Xuân Trường
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Chúa Ba Ngôi | Lượt nghe: 471 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tiệc Thánh
Trình bày: Xuân Trường
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Thánh Thể - Thánh Tâm | Lượt nghe: 703 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Thánh Thể cao quý
Trình bày: Xuân Trường
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Thánh Thể - Thánh Tâm | Lượt nghe: 223 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tình yêu tuyệt đối
Trình bày: Xuân Trường
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 198 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chìa khóa ước mơ
Trình bày: Xuân Trường
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 64 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Cao cung lên
Trình bày: Xuân Trường
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Noel - Vọng - Giáng sinh | Lượt nghe: 39 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Bài Tango Noel
Trình bày: Xuân Trường
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Noel - Vọng - Giáng sinh | Lượt nghe: 340 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Mùa Giáng Sinh trở lại
Trình bày: Xuân Trường
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Noel - Vọng - Giáng sinh | Lượt nghe: 39 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Giêsu bài tình ca bất diệt
Trình bày: Xuân Trường
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 77 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Ân tình của Chúa
Trình bày: Xuân Trường
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 46 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Mong về
Trình bày: Xuân Trường
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhạc Cầu hồn - Đám Tang | Lượt nghe: 733 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Ngợi ca tình Chúa
Trình bày: Xuân Trường
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Ca nguyện - Hiệp lễ | Lượt nghe: 123 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Giêsu bài tình ca bất diệt
Trình bày: Xuân Trường
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 94 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Bước đi cùng Người
Trình bày: Xuân Trường
Tải lên bởi: meokt | Thể loại: Nhạc Truyền Giáo | Lượt nghe: 212 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB

1 2 3

 
Click vào chữ đỏ để đăng ký thành viên