Ủng Hộ

Ủng hộ Nghe Nhạc Thánh Ca để phục vụ cộng đoàn tốt hơn.Con cảm ơn.

lskdf
sdfsodfs dfshdfs dfsjdfs dfhsdf
sdfhsdf sdfsdf sdfjsdf sdjfs
dfsjdfs dfjsdf sdjfsd fsdjf
Tìm kiếm "Bài hát"
Nâng cao  
Tìm thấy 2594 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Dâng lời Ngài
Trình bày: Tốp ca Nắng Hồng
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 10 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lòng Thương Xót Chúa 10
Trình bày: Hoài Thương
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Lòng Thương Xót Chúa | Lượt nghe: 16 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lòng Thương Xót Chúa 9
Trình bày: Hoài Thương - JB Thanh Hưng
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Lòng Thương Xót Chúa | Lượt nghe: 14 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lòng Thương Xót Chúa 8
Trình bày: Sr. Thảo Khuê
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Lòng Thương Xót Chúa | Lượt nghe: 17 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lòng Thương Xót Chúa 7
Trình bày: JB Thanh Hưng
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Lòng Thương Xót Chúa | Lượt nghe: 19 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lòng Thương Xót Chúa 6
Trình bày: Hoài Thương
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Lòng Thương Xót Chúa | Lượt nghe: 15 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lòng Thương Xót Chúa 5
Trình bày: Sr. Thảo Khuê - JB Thanh Hưng
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Lòng Thương Xót Chúa | Lượt nghe: 15 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lòng Thương Xót Chúa 4
Trình bày: JB Thanh Hưng
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Lòng Thương Xót Chúa | Lượt nghe: 17 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lòng Thương Xót Chúa 3
Trình bày: Hoài Thương - JB Thanh Hưng
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Lòng Thương Xót Chúa | Lượt nghe: 15 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lòng Thương Xót Chúa 2
Trình bày: Hoài Thương - JB Thanh Hưng
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Lòng Thương Xót Chúa | Lượt nghe: 26 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lòng Thương Xót Chúa
Trình bày: JB Thanh Hưng
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Lòng Thương Xót Chúa | Lượt nghe: 19 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Không bao giờ quá muộn
Trình bày: Anh Phương
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 10 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lời nguyện của rừng cây
Trình bày: Quyết Thắng
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 10 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lời than của núi rừng
Trình bày: Phi Nguyễn
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 9 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hãy cứu lấy chúng tôi
Trình bày: Anh Phương
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 11 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Nỗi lòng biển cả
Trình bày: Trần Mạnh
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 6 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Món quà cuộc sống
Trình bày: Phi Nguyễn
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 10 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hãy ngợi khen Chúa
Trình bày: Như Tỉnh
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 8 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Bài ca tạo hóa
Trình bày: Tuyết Hoa
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 13 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Trái đất mái nhà chung
Trình bày: Phi Nguyễn
Tải lên bởi: vanbinhnguyen | Thể loại: Nhạc Thánh ca | Lượt nghe: 7 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB

1 2 3 4 5 ...

 

Playlis của bạn

Ủng Hộ

Ủng hộ Nghe Nhạc Thánh Ca để phục vụ cộng đoàn tốt hơn.Con cảm ơn.

   
Liên hệ gửi bài hát : Nghenhacthanhca@gmail.com