• Click chia sẻ

1

lskdf
sdfsodfs dfshdfs dfsjdfs dfhsdf
sdfhsdf sdfsdf sdfjsdf sdjfs
dfsjdfs dfjsdf sdjfsd fsdjf
VIDEO
Tìm thấy 55 video 
Thánh Ca Giáng Sinh - Noel 2016 | Những Bài Hát Giáng Sinh Hay Nhất (Phần 3) Thánh Ca Giáng Sinh - Noel 2016 | Những Bài Hát Giáng Sinh Hay Nhất (Phần 3)      
Trình bày: Nhiều Ca Sỹ
Ngày tạo: 08:09 25/11/2016 | Lượt xem: 1096
Thánh Ca Giáng Sinh - Noel 2016 | Những Bài Hát Giáng Sinh Hay Nhất (Phần 2) Thánh Ca Giáng Sinh - Noel 2016 | Những Bài Hát Giáng Sinh Hay Nhất (Phần 2)      
Trình bày: Nhiều Ca Sỹ
Ngày tạo: 08:09 25/11/2016 | Lượt xem: 625
Thánh Ca Giáng Sinh - Noel 2016 | Những Bài Hát Giáng Sinh Hay Nhất (Phần 1) Thánh Ca Giáng Sinh - Noel 2016 | Những Bài Hát Giáng Sinh Hay Nhất (Phần 1)      
Trình bày: Nhiều Ca Sỹ
Ngày tạo: 08:00 25/11/2016 | Lượt xem: 997
Nhạc Thánh Ca Về Tháng Hoa Dâng Đức Mẹ Maria 2016 Hay Nhất (Phần 2) Nhạc Thánh Ca Về Tháng Hoa Dâng Đức Mẹ Maria 2016 Hay Nhất (Phần 2)      
Trình bày: Nhiều Ca Sỹ
Ngày tạo: 10:16 20/04/2016 | Lượt xem: 4256
Nhạc Thánh Ca Về Tháng Hoa Dâng Đức Mẹ Maria 2016 Hay Nhất (Phần 1) Nhạc Thánh Ca Về Tháng Hoa Dâng Đức Mẹ Maria 2016 Hay Nhất (Phần 1)      
Trình bày: Nhiều Ca Sỹ
Ngày tạo: 10:16 20/04/2016 | Lượt xem: 3437
Thánh Ca Dâng Hiến - Ơn Gọi 2016 | Bài Hát Về Dâng Hiến - Ơn Gọi Hay Nhất (Phần 1) Thánh Ca Dâng Hiến - Ơn Gọi 2016 | Bài Hát Về Dâng Hiến - Ơn Gọi Hay Nhất (Phần 1)      
Trình bày: Nhiều Ca Sỹ
Ngày tạo: 10:15 20/04/2016 | Lượt xem: 6674
Thánh Ca Lệ Hằng 2016 | Chọn Lọc Những Bài Hát Hay Nhất - Lệ Hằng (Phần 1) Thánh Ca Lệ Hằng 2016 | Chọn Lọc Những Bài Hát Hay Nhất - Lệ Hằng (Phần 1)
Trình bày: Nhiều Ca Sỹ
Ngày tạo: 10:14 20/04/2016 | Lượt xem: 4457
Thánh Ca Sinh Hoạt Giới Trẻ, Thiếu Nhi Thánh Thể Công Giáo Hay Nhất (Phần 1) Thánh Ca Sinh Hoạt Giới Trẻ, Thiếu Nhi Thánh Thể Công Giáo Hay Nhất (Phần 1)
Trình bày: Nhiều Ca Sỹ
Ngày tạo: 10:12 20/04/2016 | Lượt xem: 2064
Thánh Ca Cầu Cho Cha Mẹ 2016 | Những Bài Hát Cầu Cho Cha Mẹ Hay Nhất Thánh Ca Cầu Cho Cha Mẹ 2016 | Những Bài Hát Cầu Cho Cha Mẹ Hay Nhất
Trình bày: Nhiều Ca Sỹ
Ngày tạo: 10:11 20/04/2016 | Lượt xem: 1914
Thánh Ca Mừng Chúa Phục Sinh 2016 Tuyển Chọn Hay Nhất Thánh Ca Mừng Chúa Phục Sinh 2016 Tuyển Chọn Hay Nhất
Trình bày: Nhiều Ca Sỹ
Ngày tạo: 23:26 26/03/2016 | Lượt xem: 445
[Full] Nhạc Thánh Ca Hòa Tấu - Không Lời Hay Nhất 2016 | Album HD (Phần 1) [Full] Nhạc Thánh Ca Hòa Tấu - Không Lời Hay Nhất 2016 | Album HD (Phần 1)
Trình bày: Chưa biết
Ngày tạo: 07:43 29/02/2016 | Lượt xem: 2010
[MV] Album VIDEO Thánh Ca Lm Nguyễn Sang HD Mới Nhất 2016 (Phần 1) [MV] Album VIDEO Thánh Ca Lm Nguyễn Sang HD Mới Nhất 2016 (Phần 1)
Trình bày: Lm Nguyễn Sang
Ngày tạo: 07:35 29/02/2016 | Lượt xem: 1122
Thánh Ca Phục Sinh 2016 - Những Bài Hát Thánh Ca Phục Sinh Hay Nhất Thánh Ca Phục Sinh 2016 - Những Bài Hát Thánh Ca Phục Sinh Hay Nhất
Trình bày: Nhiều Ca Sỹ
Ngày tạo: 00:21 23/02/2016 | Lượt xem: 2342
Thánh Ca Gia Ân 2016 - Nhạc Thánh Ca Hay Nhất - Gia Ân (Phần 1) Thánh Ca Gia Ân 2016 - Nhạc Thánh Ca Hay Nhất - Gia Ân (Phần 1)
Trình bày: Gia Ân
Ngày tạo: 08:32 11/02/2016 | Lượt xem: 4103
(Full) Thánh Ca Hay Nhất Phan Đình Tùng 2016 (Full) Thánh Ca Hay Nhất Phan Đình Tùng 2016
Trình bày: Phan Đình Tùng
Ngày tạo: 23:05 13/01/2016 | Lượt xem: 4015
Thánh Ca Mùa Chay 2016 | Những Bài Hát Thánh Ca Mùa Chay Hay Nhất Thánh Ca Mùa Chay 2016 | Những Bài Hát Thánh Ca Mùa Chay Hay Nhất
Trình bày: Nhiều Ca Sỹ
Ngày tạo: 19:44 12/01/2016 | Lượt xem: 7228
Album Thánh Ca Mừng Xuân Mới - Mùa Xuân Hay Nhất 2016 Album Thánh Ca Mừng Xuân Mới - Mùa Xuân Hay Nhất 2016      
Trình bày: Nhiều ca sỹ
Ngày tạo: 19:53 11/01/2016 | Lượt xem: 8679
Nhạc Thánh Ca Mùa Xuân - Năm Mới Hay Nhất 2016 (Phần 2) Nhạc Thánh Ca Mùa Xuân - Năm Mới Hay Nhất 2016 (Phần 2)      
Trình bày: Nhiều ca sỹ
Ngày tạo: 19:50 11/01/2016 | Lượt xem: 5584
Nhạc Thánh Ca Mùa Xuân - Năm Mới Hay Nhất 2016 (Phần 1) Nhạc Thánh Ca Mùa Xuân - Năm Mới Hay Nhất 2016 (Phần 1)      
Trình bày: Nhiều ca sỹ
Ngày tạo: 19:48 11/01/2016 | Lượt xem: 6254
Thánh Ca Giáng Sinh - Noel Hay Nhất - Gia Ân Thánh Ca Giáng Sinh - Noel Hay Nhất - Gia Ân
Trình bày: Nhiều ca sỹ
Ngày tạo: 07:05 17/12/2015 | Lượt xem: 1062

1 2 3

 
Click vào chữ đỏ để đăng ký thành viên