Ủng Hộ

Ủng hộ Nghe Nhạc Thánh Ca để phục vụ cộng đoàn tốt hơn.Con cảm ơn.

lskdf
sdfsodfs dfshdfs dfsjdfs dfhsdf
sdfhsdf sdfsdf sdfjsdf sdjfs
dfsjdfs dfjsdf sdjfsd fsdjf
VIDEO
Tìm thấy 77 video 
Thánh Ca Chúa Thánh Thần 2018 | Tuyển Chọn Bài Hát Về Chúa Thánh Thần Hay Nhất Thánh Ca Chúa Thánh Thần 2018 | Tuyển Chọn Bài Hát Về Chúa Thánh Thần Hay Nhất      
Trình bày: Nhiều ca sỹ
Ngày tạo: 09:17 17/05/2018 | Lượt xem: 0
Dâng Hoa Năm Sắc | Thánh Ca Dâng Mẹ Maria Mùa Hoa Hay Nhất 2018 Dâng Hoa Năm Sắc | Thánh Ca Dâng Mẹ Maria Mùa Hoa Hay Nhất 2018      
Trình bày: Nhiều ca sỹ
Ngày tạo: 11:08 12/05/2018 | Lượt xem: 0
Mùa Hoa Đẹp Tươi Đã Về | Thánh Ca Dâng Hoa Đức Mẹ Hay Nhất 2018 Mùa Hoa Đẹp Tươi Đã Về | Thánh Ca Dâng Hoa Đức Mẹ Hay Nhất 2018      
Trình bày: Nhiều ca sỹ
Ngày tạo: 04:13 06/05/2018 | Lượt xem: 0
Dâng Hoa Năm Sắc | 50 Bài Hát Thánh Ca Dâng Mẹ Maria Hay Nhất 2018 Dâng Hoa Năm Sắc | 50 Bài Hát Thánh Ca Dâng Mẹ Maria Hay Nhất 2018      
Trình bày: Nhiều ca sỹ
Ngày tạo: 07:25 30/04/2018 | Lượt xem: 0
Tuyển Chọn Thánh Ca Dâng Mẹ Maria Hay Nhất 2018 | Thánh Ca Dâng Mẹ Maria Tuyển Chọn Thánh Ca Dâng Mẹ Maria Hay Nhất 2018 | Thánh Ca Dâng Mẹ Maria
Trình bày: Nhiều ca sỹ
Ngày tạo: 11:50 25/04/2018 | Lượt xem: 0
Tuyển Tập Thánh Ca Ơn Gọi - Dâng Hiến 2018 | Những Bài Hát Về Ơn Gọi Hay Nhất P2 Tuyển Tập Thánh Ca Ơn Gọi - Dâng Hiến 2018 | Những Bài Hát Về Ơn Gọi Hay Nhất P2      
Trình bày: Nhiều ca sỹ
Ngày tạo: 03:43 23/04/2018 | Lượt xem: 0
Thánh Ca Ơn Gọi - Dâng Hiến 2018 | Những Bài Hát Về Ơn Gọi Hay Nhất P1 Thánh Ca Ơn Gọi - Dâng Hiến 2018 | Những Bài Hát Về Ơn Gọi Hay Nhất P1      
Trình bày: Nhiều ca sỹ
Ngày tạo: 03:40 23/04/2018 | Lượt xem: 0
Thánh Ca Dâng Hoa Kính Đức Mẹ 2018 - Mùa Hoa Về Dâng Mẹ Maria Thánh Ca Dâng Hoa Kính Đức Mẹ 2018 - Mùa Hoa Về Dâng Mẹ Maria
Trình bày: Nhiều ca sỹ
Ngày tạo: 04:08 19/04/2018 | Lượt xem: 0
Thánh Ca Dâng Mẹ 2018 - Những Bài Hát Thánh Ca Về Tháng Hoa Dâng Mẹ 2018 Thánh Ca Dâng Mẹ 2018 - Những Bài Hát Thánh Ca Về Tháng Hoa Dâng Mẹ 2018      
Trình bày: Lm. Quang Lâm
Ngày tạo: 06:33 16/04/2018 | Lượt xem: 0
Thánh Ca Mùa Chay 2018 - Mùa Sám Hối | Tuyển Chọn Nhạc Mùa Chay Hay Nhất Thánh Ca Mùa Chay 2018 - Mùa Sám Hối | Tuyển Chọn Nhạc Mùa Chay Hay Nhất
Trình bày: Nhiều ca sỹ
Ngày tạo: 07:01 14/02/2018 | Lượt xem: 0
Thánh Ca Mừng Xuân Mậu Tuất 2018 | Thánh Ca Mừng Xuân Hay Nhất Thánh Ca Mừng Xuân Mậu Tuất 2018 | Thánh Ca Mừng Xuân Hay Nhất
Trình bày: Nhiều ca sỹ
Ngày tạo: 09:53 06/02/2018 | Lượt xem: 0
Mùa Xuân Dâng Chúa | Thánh Ca Mùa Xuân Chọn Lọc Hay Nhất 2018 Mùa Xuân Dâng Chúa | Thánh Ca Mùa Xuân Chọn Lọc Hay Nhất 2018
Trình bày: Nhiều ca sỹ
Ngày tạo: 09:53 18/01/2018 | Lượt xem: 0
Tuyệt Phẩm Thánh Ca Mùa Xuân 2018 | Thánh Ca Mùa Xuân Mới Nhất Tuyệt Phẩm Thánh Ca Mùa Xuân 2018 | Thánh Ca Mùa Xuân Mới Nhất
Trình bày: Nhiều ca sỹ
Ngày tạo: 07:10 13/01/2018 | Lượt xem: 0
Thánh Ca Mùa Xuân Chọn Lọc 2018 | Bài Hát về Mùa Xuân - Tết Mậu Tuất Hay Nhất Thánh Ca Mùa Xuân Chọn Lọc 2018 | Bài Hát về Mùa Xuân - Tết Mậu Tuất Hay Nhất
Trình bày: Nhiều ca sỹ
Ngày tạo: 01:18 07/01/2018 | Lượt xem: 0
Thánh Ca Mùa Xuân Dâng Chúa 2018 - Lm Nguyễn Sang | Thánh Ca Mùa Xuân Hay Nhất Thánh Ca Mùa Xuân Dâng Chúa 2018 - Lm Nguyễn Sang | Thánh Ca Mùa Xuân Hay Nhất      
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Ngày tạo: 19:25 05/01/2018 | Lượt xem: 0
Thánh Ca Mùa Xuân Dâng Mẹ 2018 | Thánh Ca Mùa Xuân 2018 Hay Nhất Thánh Ca Mùa Xuân Dâng Mẹ 2018 | Thánh Ca Mùa Xuân 2018 Hay Nhất
Trình bày: Nhiều ca sỹ
Ngày tạo: 10:44 03/01/2018 | Lượt xem: 0
Thánh Ca Dâng Chúa Mùa Xuân 2018 | Bài Hát Thánh Ca Mùa Xuân 2018 Hay Nhất Thánh Ca Dâng Chúa Mùa Xuân 2018 | Bài Hát Thánh Ca Mùa Xuân 2018 Hay Nhất
Trình bày: Nhiều ca sỹ
Ngày tạo: 22:23 30/12/2017 | Lượt xem: 0
Liên Khúc Thánh Ca Mùa Xuân 2018 Hay Nhất | Thánh Ca Mùa Xuân Mậu Tuất Ý Nghĩa Liên Khúc Thánh Ca Mùa Xuân 2018 Hay Nhất | Thánh Ca Mùa Xuân Mậu Tuất Ý Nghĩa
Trình bày: Nhiều ca sỹ
Ngày tạo: 02:55 30/12/2017 | Lượt xem: 0
Thánh Ca Mùa Xuân 2018 | Tuyển Chọn Thánh Ca Đặc Biệt Mùa Xuân Hay Nhất Thánh Ca Mùa Xuân 2018 | Tuyển Chọn Thánh Ca Đặc Biệt Mùa Xuân Hay Nhất
Trình bày: Chưa biết
Ngày tạo: 06:25 27/12/2017 | Lượt xem: 0
MỪNG CHÚA SINH RA | THÁNH CA GIÁNG SINH - NOEL 2018 HAY NHẤT MỪNG CHÚA SINH RA | THÁNH CA GIÁNG SINH - NOEL 2018 HAY NHẤT
Trình bày: Nhiều ca sỹ
Ngày tạo: 06:09 20/12/2017 | Lượt xem: 0

1 2 3 4

 

Playlis của bạn

Ủng Hộ

Ủng hộ Nghe Nhạc Thánh Ca để phục vụ cộng đoàn tốt hơn.Con cảm ơn.

   
Liên hệ gửi bài hát : Nghenhacthanhca@gmail.com