• Click chia sẻ

Album Nhạc Thánh Ca: Lắng Nghe Lời Chúa - Lm Nguyễn Duy
Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 1756
Thích: 7
Không thích: 4
Album Nhạc Thánh Ca: Lắng Nghe Lời Chúa - Lm Nguyễn Duy
Album Nhạc Thánh Ca: Lắng Nghe Lời Chúa - Lm Nguyễn Duy

1. Lắng nghe lời Chúa - Mai Trang
2. Tình yêu Chúa gọi tôi - Trần Ngọc
3. Tình yêu Đức Kitô thúc bách con - Trần Ngọc
4. Bao nhiêu hồng ân - Mai Thảo
5. Gọi lời yêu thương - Gia Ân
6. Như Thầy yêu thương -VA
7. Ngợi ca tình Chúa - Xuân Trường
8. Cho con vững tin - Mai Thảo
9. Sai đi phục vụ - Diệu Hiền
10. Gioan Phaolô II - Thanh Sử