• Click chia sẻ

Album Thánh Ca: Bước Ngài Đi Qua - Nguyễn Hồng Ân
Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 2605
Thích: 4
Không thích: 0
Album Thánh Ca: Bước Ngài Đi Qua - Nguyễn Hồng Ân
Album Thánh Ca: Bước Ngài Đi Qua - Nguyễn Hồng Ân


1.Tình Ca Vô Tận - Nguyễn Hồng Ân
2.Giêsu Giêsu - Nguyễn Hồng Ân
3.Phó Thác - Nguyễn Hồng Ân
4.Bước Ngài Đi Qua - Nguyễn Hồng Ân
5.Trên Đỉnh Đồi Xa - Nguyễn Hồng Ân
6.Mong Chẳng Còn Gì - Nguyễn Hồng Ân
7.Trầm Tư - Nguyễn Hồng Ân
8.Lỗi Hẹn - Nguyễn Hồng Ân
9.Chúa Trong Đời Con - Nguyễn Hồng Ân
10.Mẹ Đấng Cứu Chuộc - Nguyễn Hồng Ân