• Click chia sẻ

Album Thánh Ca Lòng Chúa Xót Thương - Nguyễn Hồng Ân 2016
Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 2399
Thích: 38
Không thích: 7
Album Thánh Ca Lòng Chúa Xót Thương - Nguyễn Hồng Ân 2016
Album Thánh Ca Lòng Chúa Xót Thương - Nguyễn Hồng Ân 2016

1. Ngài Vẫn Im Lặng - Nguyễn Hồng Ân
2. Chúa Chăn Nuôi Tôi - Nguyễn Hồng Ân
3. Tình Ngài Yêu - Nguyễn Hồng Ân 
4. Tình Thương Nhiệm Màu - Nguyễn Hồng Ân 
5. Trong Trái Tim Chúa - Nguyễn Hồng Ân 
6. Ngày Đó - Nguyễn Hồng Ân 
7. Chuỗi Kinh Lòng Chúa Xót Thương - Nguyễn Hồng Ân
8. Chúa Giàu Lòng Xót Thương - Nguyễn Hồng Ân
9. Giọt Lệ Ăn Năn - Nguyễn Hồng Ân 
10. Tâm Sự Người Thu Thuế - Nguyễn Hồng Ân 
11. Cha Ơi Con Đã Về - Nguyễn Hồng Ân 
12. Tin Tưởng - Nguyễn Hồng Ân