• Click chia sẻ

Lời Mẹ Nhắn Nhủ - Tâm Đoan
Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 218
Thích: 0
Không thích: 0
Lời Mẹ Nhắn Nhủ - Tâm Đoan
Lời Mẹ Nhắn Nhủ - Tâm Đoan

Năm xưa trên cây sồi, làng Fatima xa xôi. 
Có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. 
Mẹ nhắn nhủ người đời, hãy mau ăn năn đền bồi.
Hãy tôn sùng Mẫu Tâm, hãy năng lần hạt Mân Côi.
Mẹ Maria ôi, Mẹ Maria ôi. 

Con vâng nghe Mẹ rồi, sớm chiều từ nay thống hối. 
Mẹ Maria ôi, xin Mẹ đoái thương nhận lời, cho nước Việt xinh tươi, đức tin sáng ngời...